Video đang xem

Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định

Có câu nói rằng không thể cùng người vô tình nói chuyện tình cảm...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC