Video đang xem

4 điều đang phá huỷ ĐBSCL nhanh hơn cả biến đổi khí hậu

Đồng bằng sông Cửu Long đang nguy cấp.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC