Video đang xem

“Học thuyết Trump” khiến ngoại giao Hoa Kỳ thành công trong năm 2018

Tổng thống Trump đang đánh thẳng vào tất cả các trụ cột quan hệ quốc tế, hình thành một “Học thuyết Trump"

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC