Video đang xem

Hồng Kông biểu tình lớn ngày 24/5. Phản đối Luật An ninh Quốc gia

Hàng ngàn người Hồng Kông đã tham gia tuần hành để phản đối Luật an ninh Quốc gia đang được thảo luận ở Lưỡng Hội Trung Quốc.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC