Video đang xem

Video từ trên không cho thấy thủ đô Bình Nhưỡng vắng tanh

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC