Video đang xem

Ông Tập Cận Bình thanh trừng “song Mã”: Dọn đường tái nhiệm năm 2022?

Mã Vân của Alibaba và Mã Hóa Đằng của Tencent bị xử lý vì liên quan đến việc ông Tập thanh trừng phe đối lập để mở đường tái nhiệm năm 2022?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC