Video đang xem

Tuyên ngôn Thế giới về Chống Mổ cướp Nội tạng sống kêu gọi toàn nhân loại hành động

Tuyên ngôn TG về Chống Mổ cướp Nội tạng Sống kêu gọi toàn nhân loại hành động; Ngân hàng TG: VN chuyển từ hạng sao xuống dưới trung bình;

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC