Video đang xem

[VIỆT SUB] TT Trump: Bài phát biểu quan trọng nhất tôi từng thực hiện

"Có lẽ các bạn sẽ đi bầu cử lại, nhưng cách đó cũng không thích đáng lắm. Bên họ chơi gian lận...họ bị bắt quả tang, họ thua, và tôi dễ dàng thắng..."

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC