Video đang xem

Yếu tố lớn nhất tạo nên thành công: Sự kiên gan bền chí

Hãy lắng nghe chuyên gia tâm lý Angela Lee Duckworth, cô ấy sẽ cho bạn câu trả lời.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC