Video đang xem

Viên Cung Di: Đừng quên những tội ác chồng chất của ĐCSTQ

Ông Viên Cung Di nói, khi mọi người đang nói về việc ĐCSTQ phạm tội A, đến khi nó phạm tội B, mọi người lại bắt đầu quên đi tội A

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC