Video đang xem

Vụ án Bình Dương: Luật sư và những điều chưa kể

Trong vụ án này, sau khi tiếp xúc với Thiên Hà, tôi nhận thấy rất rõ một điều như thế này. Lúc nào Thiên Hà cũng với tư thế là lãnh tụ tinh thần của…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC