Người ta nói kinh tế tự cung tự cấp là con người tự trồng lúa để lấy gạo ăn, trồng rau ăn rau, nuôi heo ăn thịt heo, nuôi gà ăn thịt gà. Loại kinh tế này nó đã có từ nguyên thủy loài người, khi quan hệ trao đổi chưa có. Lúc đó là buổi bình minh của loài người, không biết từ bao giờ, chỉ biết từ rất xa xưa.

Sau đó con người tiến bộ hơn là làm hàng hoá ra để trao đổi kiếm cái khác mà ăn. Ví dụ, tôi chỉ chuyên nuôi gà, anh kia chuyên trồng lúa, chị nọ chuyên trồng rau. Tôi lấy gà đổi lúa, đổi rau để ăn. Anh kia lấy lúa đổi gà, đổi rau mà ăn. Chị nọ lấy rau đổi lúa, đổi gà mà ăn. Cũng từ đó, hình thành nền kinh tế hàng hóa. Vậy rõ ràng kinh tế hàng hóa hiểu đơn giản là hàng hóa được làm ra là để đổi, không phải để ăn.

Rồi con người tiến bộ hơn. Họ thấy cần lấy 5 con gà rưỡi đổi một con heo mới công bằng. Như vậy làm sao có 5 con gà rưỡi mà đổi? Vậy là tiền tệ ra đời. Tất cả giá trị hàng hóa được quy ra tiền tất, và mọi thứ được trao đổi qua trung gian đồng tiền. Kể từ đó con người mới phát triển như hôm nay.

Nếu đồng tiền luôn được thu vào chi ra, thì cũng có nghĩa là hàng hóa cũng được bán ra mua vào. Từ đó sản xuất phát triển, thương mại phát triển, thị trường tiền tệ, thị trường vốn hình thành, thị trường mua bán thiết bị máy móc phục vụ đầu vào cho sản xuất phát triển, rồi thị trường tiêu thụ đầu ra phát triển, v.v.. Thế giới tiến lên văn minh từ những phát minh mang tính bước ngoặt như vậy.

Ngày nay xã hội đã phát triển quá xa thời kinh tế tự cung tự cấp. Thế nhưng, để sống đảm bảo sức khỏe, người dân Việt Nam quay trở về với kinh tế tự cung tự cấp thời nguyên thủy loài người mới an toàn. Muốn an toàn không ăn tiệm, không mua thực phẩm bất cứ nơi đâu. Vì sao như vậy? Không thể trách người làm kinh tế tự cung tự cấp hôm nay được.

Đau đớn trở về quá khứ tự cung tự cấp
Tranh biếm họa về người Việt trước nạn thực phẩm bẩn tràn lan.

Phải đặt câu hỏi, rằng ai hay điều gì đã đưa xã hội trở ngược lại thời kỳ xa xôi thế? Như vậy mà phát triển được ư? Càng đau hơn khi thấy sự việc như thế này chỉ xảy ra ở xã hội Việt Nam. Bên ngoài xã hội này con người vẫn đang tiến lên bậc cao hơn nữa, còn dân mình đang tính tới bài toán kinh tế tự cung tự cấp.

Theo Facebook Đỗ Ngà
Chỉnh sửa và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả

Xem thêm: