2020 là một năm đầy biến động đối với toàn thể xã hội nhân loại, đặc biệt là nước Mỹ. Ăn mừng năm mới chưa bao lâu, dịch bệnh bùng phát trong sự ngỡ ngàng và làm đảo loạn đời sống sinh hoạt cũng như cướp đi hơn một triệu sinh mệnh trên toàn thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa thuyên giảm, nước Mỹ bước vào cuộc tổng tuyển cử then chốt, mang tính quyết định vận mệnh tương lai không chỉ của Hoa Kỳ, mà còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác. Cũng trong năm nay, Đức Tổng Giám mục, cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ Carlo Maria Viganò đã 3 lần viết thư ngỏ đăng công khai trên mạng internet, nhấn mạnh đến cuộc chiến Chính – Tà đang diễn ra, nhân loại đang ở vào giai đoạn “khi cánh cổng xuống Địa ngục dường như đang mở rộng”, đồng thời đề cập đến ‘nhà nước ngầm’ (deep state) được sự hỗ trợ của thế lực Bóng tối, đang thao túng, đảo loạn nhằm tiến hành thiết lập ‘trật tự thế giới mới’ (new world order). Trong số 3 thư ngỏ, hai bức thư đầu gửi đích danh đến Tổng thống Donald J. Trump, bức còn lại gửi cho toàn thể tín hữu Công giáo cũng như những người ngoại đạo lương thiện. Trí Thức VN xin giới thiệu đến Quý độc giả toàn văn 3 thư ngỏ của Đức Tổng giám mục:

Thư ngỏ 1: Thư của Đức Tổng Giám mục gửi TT Trump: “Cuộc chiến chính tà đang diễn ra”

Thư ngỏ 2: Toàn văn thư ngỏ cựu Sứ thần Tòa thánh gửi Tổng thống Trump