Ngày nay, nếu đi sâu nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản và các hình thái của nó như chủ nghĩa xã hội, người ta sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó có mặt ở khắp mọi nơi, mang theo đủ loại bộ mặt khác nhau, với biểu hiện có tính mâu thuẫn: chế độ chuyên chế, chế độ dân chủ; kinh tế kế hoạch, kinh tế thị trường; kiểm soát ngôn luận toàn diện, tự do ngôn luận cực đoan; nước thì phản đối đồng tính, nước lại hợp pháp hóa đồng tính; có lúc trắng trợn phá hoại môi trường, có lúc hô hào bảo vệ môi trường… Những điều này không phải ít gặp nếu thực sự nghiêm túc nghiên cứu về phong trào cộng sản.

Chẳng phải mọi người vẫn thường nói với nhau “Đừng nghe những gì người cộng sản nói, hãy xem những gì họ làm” hay sao? Nhưng bản chất của chủ nghĩa cộng sản và các phong trào cộng sản trên thế giới nói chung là tính biến hóa khôn lường, thay hình đổi dạng, dễ mê hoặc lòng người. Có rất nhiều sự thật về nó mà ít người biết đến. Chẳng hạn, tín ngưỡng của Karl Marx là gì? Chẳng hạn Đảng Cộng sản đã xuất sinh từ “Liên minh những kẻ lưu manh” trong cuộc Cách mạng Pháp 1789 ra sao? Chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập sâu vào xã hội phương Tây đến mức nào? Loạt bài này mong muốn phần nào làm rõ những câu hỏi ấy.

Sự xuất sinh và lịch sử của chủ nghĩa cộng sản

Chuyện ít biết về tín ngưỡng của Karl Marx
Sự thật về cách mạng Pháp và công xã Paris: Thù hận, tanh máu, tàn độc
Kết cục khó thấy của Chiến tranh Lạnh: Quảng trường Đỏ vẫn màu đỏKết cục khó thấy của Chiến tranh Lạnh: Quảng trường Đỏ vẫn màu đỏ

Sự thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào xã hội nhân loại

1. Về tín ngưỡng
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản đã ký sinh vào chính giáo phương Đông ra sao?
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản thâm nhập tôn giáo phương Tây như thế nào?
2. Về gia đình
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Vì sao chủ nghĩa cộng sản muốn phá hủy gia đình truyền thống?
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản hủy hoại gia đình phương Tây như thế nào?
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản hủy hoại gia đình phương Đông như thế nào?
3. Về kinh tế
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Các quốc gia phương Tây đang thực hành chủ nghĩa cộng sản
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng không phải là tư bản
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Kinh tế chủ nghĩa xã hội sẽ đưa các quốc gia đi vào ngõ cụt
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Bàn về bản chất của lý luận kinh tế chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản
4. Về truyền thông
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Truyền thông Hoa Kỳ: Hành trình từ vua không ngai tới độc tài cộng sản
5. Về luật pháp
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Luật pháp là công cụ chuyên chính của chủ nghĩa cộng sản
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản đã len lỏi toàn diện vào luật pháp phương Tây
6. Về nghệ thuật
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản thống trị nền nghệ thuật thế giới thế nào?
7. Về giáo dục
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản thống trị các trường đại học Hoa Kỳ như thế nào?
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Cách chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào giáo dục tiểu học và trung học Hoa Kỳ
Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Mục đích của chủ nghĩa cộng sản khi thâm nhập vào hệ thống giáo dục

Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường

kinh tế xã hội chủ nghĩa, truyền thông độc tài, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Chủ nghĩa cộng sản bạo lực và chủ nghĩa cộng sản phi bạo lực
kinh tế xã hội chủ nghĩa, truyền thông độc tài, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Cần hiểu đúng về chủ nghĩa xã hội
kinh tế xã hội chủ nghĩa, truyền thông độc tài, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Những cuộc vận động cộng sản xuyên thấu xã hội phương Tây
kinh tế xã hội chủ nghĩa, truyền thông độc tài, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)3 điều ít biết về bản chất vận động quần chúng của trào lưu cộng sản
kinh tế xã hội chủ nghĩa, truyền thông độc tài, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản và những bộ mặt biến hóa khôn lường (P1)Vì sao ảo tưởng chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ tắt?

Đảng Cộng sản Trung Quốc – Pháo đài cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản

Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì?

Một vài khái niệm bị chủ nghĩa cộng sản làm lệch lạc

Nguồn gốc sự nở rộ phong trào giải phóng tình dục trên thế giới
Hoa Kỳ lập quốc: Thế nào là tự do? Tình dục có là quyền tự do?Chút suy nghĩ về “tự do” thời Hoa Kỳ lập quốc và “tự do” của chủ nghĩa cộng sản
Nền kinh tế thị trường tự do và sai lầm của Hoa Kỳ hiện đại

Chuyên đề sẽ liên tục được cập nhật.

Minh Nhật tổng hợp