Đối với 50 tiểu bang ở Mỹ, thu nhập bình quân một năm của những ai muốn trở thành người giàu nhất có sự khác biệt tương đối lớn.

Theo trang “Business Insider”, Viện Chính sách kinh tế Hoa Kỳ đã tính toán ra số tiền thu nhập trung bình năm để một người hoặc một hộ gia đình có thể lọt vào top 1% nhóm người có thu nhập cao nhất của 50 tiểu bang ở Mỹ.

Đối với toàn nước Mỹ nói chung, muốn vào nhóm 1% có thu nhập cao nhất thì thu nhập một năm chưa tính thuế của một người hay một hộ gia đình ít nhất phải được 389.436 USD. Còn riêng 12 bang, gồm Virginia, Colorado, Minnesota, Illinois, Maryland, Texas, California, North Dakota, New York, Massachusetts, New Jersey, Connecticut thì số tiền thu nhập trung bình năm phải cao hơn nữa để có thể lọt vào nhóm người có thu nhập cao nhất của bang.

Thu nhập của nhóm người giàu có này chiếm 20,1% tổng thu nhập của cả Hoa Kỳ.

thu nhập
(Ảnh: Sam Rega/Business Insider)

Dưới đây là mức thu nhập cần đạt được mỗi năm để nằm trong top 1% và 0,01% nhóm người có thu nhập cao nhất của 50 bang ở Mỹ: (đơn vị USD)

New Mexico

 • Top 1%: $ 231,276
 • Top 0,01%: $ 3,853,057

Arkansas

 • Top 1%: $ 237,428
 • Top 0,01%: $ 5,323,445

Tây Virginia

 • Top 1%: $ 244,879
 • Top 0,01%: $ 2,522,272

Mississippi

 • Top 1%: $ 264,952
 • Top 0,01%: $ 3,279,541

Kentucky

 • Top 1%: $ 267,635
 • Top 0,01%: $ 3,716,230

Hawaii

 • Top 1%: $ 281,620
 • Top 0,01%: $ 4,357,613

Maine

 • Top 1%: $ 282,474
 • Top 0,01%: $ 3,435,796

Alabama

 • Top 1%: $ 283,899
 • Top 0,01%: $ 3,992,394

Nam Carolina

 • Top 1%: $ 288,042
 • Top 0,01%: $ 3,988,813

Idaho

 • Top 1%: $ 292,324
 • Top 0,01%: $ 4,768,525

Indiana

 • Top 1%: $ 296,640
 • Top 0,01%: $ 4,448,865

Montana

 • Top 1%: $ 297,689
 • Top 0,01%: $ 4,628,105

Vermont

 • Top 1%: $ 299,259
 • Top 0,01%: $ 4,657,840

Missouri

 • Top 1%: $ 305,471
 • Top 0,01%: $ 5,715,368

Michigan

 • Top 1%: $ 306,740
 • Top 0,01%: $ 5,705,460

Tennessee

 • Top 1%: $ 308,834
 • Top 0,01%: $ 5,517,447

Arizona

 • Top 1%: $ 309,102
 • Top 0,01%: $ 5,090,195

Nevada

 • Top 1%: $ 311,977
 • Top 0,01%: $ 10,930,356

Wisconsin

 • Top 1%: $ 312,375
 • Top 0,01%: $ 6,245,825

Oregon

 • Top 1%: $ 312,839
 • Top 0,01%: $ 4,727,899

Ohio

 • Top 1%: $ 317,124
 • Top 0,01%: $ 4,610,782

Iowa

 • Top 1%: $ 317,234
 • Top 0,01%: $ 4,190,419

Oklahoma

 • Top 1%: $ 324,935
 • Top 0,01%: $ 6,545,212

Louisiana

 • Top 1%: $ 325,163
 • Top 0,01%: $ 5,717,205

Bắc Carolina

 • Top 1%: $ 327,549
 • Top 0,01%: $ 4,402,239

Utah

 • Top 1%: $ 333,775
 • Top 0,01%: $ 6,606,832

Rhode Island

 • Top 1%: $ 336,625
 • Top 0,01%: $ 5,958,482

Delaware

 • Top 1%: $ 342,699
 • Top 0,01%: $ 4,402,704

Georgia

 • Top 1%: $ 345,876
 • Top 0,01%: $ 5,435,322

Nebraska

 • Top 1%: $ 346,252
 • Top 0,01%: $ 5,704,685

Kansas

 • Top 1%: $ 351,497
 • Top 0,01%: $ 6,867,921

New Hampshire

 • Top 1%: $ 359,844
 • Top 0,01%: $ 7,123,629
New Hampshire. (Ảnh: Google Maps)

Pennsylvania

 • Top 1%: $ 360,343
 • Top 0,01%: $ 6,125,315

Alaska

 • Top 1%: $ 365,332
 • Top 0,01%: $ 4,781,020

Wyoming

 • Top 1%: $ 368,468
 • Top 0,01%: $ 16,294,136

Florida

 • Top 1%: $ 385,410
 • Top 0,01%: $ 9,503,505

Nam Dakota

 • Top 1%: $ 386,622
 • Top 0,01%: $ 6,946,192

Washington

 • Top 1%: $ 387,854
 • Top 0,01%: $ 7,805,465

Virginia

 • Top 1%: $ 406,412
 • Top 0,01%: $ 6,244,774

Colorado

 • Top 1%: $ 410,716
 • Top 0,01%: $ 7,517,480

Minnesota

 • Top 1%: $ 411,022
 • Top 0,01%: $ 6,772,630

Illinois

 • 1%: $ 416,319
 • Top 0,01%: $ 8,634,123

Maryland

 • Top 1%: $ 421,188
 • Top 0,01%: $ 6,473,201

Texas

 • Top 1%: $ 424,507
 • Top 0,01%: $ 9,548,502

California

 • Top 1%: $ 453,772
 • Top 0,01%: $ 10,484,559

Bắc Dakota

 • Top 1%: $ 481,492
 • Top 0,01%: $ 8,604,082

New York

 • Top 1%: $ 517,557
 • Top 0,01%: $ 15,788,964

Massachusetts

 • Top 1%: $ 539,055
 • Top 0,01%: $ 12,718,018

New Jersey

 • Top 1%: $ 547,737
 • Top 0,01%: $ 9,902,751

Connecticut

 • Top 1%: $ 659,979
 • Top 0,01%: $ 18,725,678

Theo Business Insider
Thanh Vân

Xem thêm: