Niche, công ty thực hiện nghiên cứu và thu thập ý kiến đánh giá về các thành phố, gần đây đã xác định được 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ trong một bảng xếp hạng năm 2017.

Trên thực tế, mức độ phạm tội ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong hai thập niên qua. Theo thống kê của FBI, từ năm 1993 đến năm 2015, tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm 50%, nhất là những năm gần đây.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về tội phạm không phải lúc nào cũng tương đồng với dữ liệu thống kê đề cập đến ở trên. Trong 21 khảo sát của Gallup được tiến hành kể từ năm 1989, phần lớn người Mỹ nói rằng họ thấy tội phạm gia tăng so với năm trước đó, mặc dù trong giai đoạn này, cả tội phạm bạo lực và trộm cắp tài sản ở Hoa Kỳ đều thuyên giảm.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu về tội phạm – bao gồm tỷ lệ tội phạm ăn cắp vặt, trộm xe cộ, và sát nhân – nguồn dữ liệu được lấy từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ (US Census) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Họ cũng xem xét hơn 100 triệu đánh giá về cảm nhận của người dân về mức độ an toàn ở thành phố nơi họ sinh sống. Trong bảng xếp hạng này, 9 thành phố của California đã lọt vào nhóm 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ.

Một điều đáng chú ý là các thành phố dưới đây đều có dân số tương đối thấp. Theo tờ The Atlantic, thành phố có mật độ dân số cao hơn thường có nhiều tội phạm hơn. Tuy nhiên, nếu xét trong phạm vi của một thành phố, những khu vực có lưu lượng giao thông cao thường an toàn hơn những khu vực có lưu lượng giao thông thấp.

Dưới đây là 25 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ theo bảng xếp hạng của Niche:

25. McAllen, Texas

Texas Hoa Kỳ
(Ảnh: Instagram/rworldtoo)

Dân số: 136.993
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân (ví dụ: hành hung, giết người): 107
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân (ví dụ: đột nhập ăn trộm, trộm xe): 3.298

24. Boulder, Colorado

Boulder Colorado, Hoa Kỳ
(Ảnh: City of Boulder Colorado/Facebook)

Dân số: 103.919
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 208
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.645

23. Bellevue, Washington

Bellevue, ở phía bên kia Hồ Washington, là  vùng ngoại ô lớn nhất của Seattle.

Dân số: 134.630
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 110
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 3.127

22. Torrance, California

(Ảnh: Corky Buczyk/Shutterstock)

Dân số: 147.589
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 143
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.930

21. College Station, Texas

(Ảnh: Wikipedia Commons)

Dân số: 101.141
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 222
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.319

20. Santa Clara, California

(Ảnh: Visit Rochester, Minnesota/Facebook)

Dân số: 121.374
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 126
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.897

19. Rochester, Minnesota

(Ảnh: Visit Rochester, Minnesota/Facebook)

Dân số: 110.275
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 176
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.263

18. Boise, Idaho

(Ảnh: Boise Parks & Recreation/Facebook)

Dân số: 214.196
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 308
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.275

17. Fort Collins, Colorado

(Ảnh: City of Fort Collins/Facebook)

Dân số: 153.292
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 196
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.516

16. Richardson, Texas

(Ảnh: City of Richardson Parks & Recreation/Facebook)

Dân số: 106.123
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.004 

15. Burbank, California

(Ảnh: Downtown Burbank/Facebook)

Dân số: 104.725
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 150
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.510

14. Overland Park, Kansas

(Ảnh: Overland Park Farmer’s Market/Facebook)

Dân số: 181.464
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 214
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.842

13. Temecula, California

(Ảnh: NancyNance/Flickr)

Dân số: 107.153
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 102
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.612

12. Glendale, California

(Ảnh: Philip Pilosian/Shutterstock)

Dân số: 196.984
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 95
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.736

11. Plano, Texas

(Ảnh: Visit Plano/Twitter)

Dân số: 275.645
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 152
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.799

10. Cape Coral, Florida

(Ảnh: Nadezda Murmakova/Shutterstock)

Dân số: 165.843
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 116
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.804

9. Sunnyvale, California

(Ảnh: Mariusz S. Jurgielewicz/Shutterstock)

Dân số: 148.178
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 104
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.545

8. Port St. Lucie, Florida

(Ảnh: Wikimedia)

Dân số: 172.054
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 147
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.364 

7. Carlsbad, California

(Ảnh: City of Carlsbad/Facebook)

Dân số: 110.830
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 151
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.873

6. Ann Arbor, Michigan

(Ảnh: Ken Lund/Flickr)

Dân số: 116.194
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 192
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.992

5. Round Rock, Texas

(Ảnh: Round Rock, Texas City Government/Facebook)

Dân số: 109.690
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.924

4. Provo, Utah

(Ảnh: Wikipedia Commons) 

Dân số: 115.345
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 132
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 2.040

3. Thousand Oaks, California

(Ảnh: Trekandshoot/Shutterstock)

Dân số: 128.565
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 105
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.213

2. Irvine, California

(Ảnh: Wikimedia Commons)

Dân số: 238.474
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 55
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.499

1. Naperville, Illinois

(Ảnh: Naperville Park District/Facebook)

Dân số: 144.058
Tội phạm bạo lực hằng năm/100.000 dân: 87
Tội phạm tài sản hằng năm/100.000 dân: 1.122

Theo Business Insider
Minh Minh

Xem thêm: