Năm nay chúng ta sẽ chứng kiến ​​ một cột mốc ấn tượng của kính thiên văn Hubble, đó là năm thứ 30 của nó ở trên quỹ đạo. Để ăn mừng sự kiện này, NASA đã quyết định tặng chúng ta một công cụ cho phép bạn xem được hình ảnh vũ trụ mà kính Hubble chụp được vào ngày sinh nhật của bạn.

(Ảnh: Twitter/ @Hubble)

Kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 4 năm 1990, kính thiên văn Hubble đã chụp những bức ảnh khác nhau của vũ trụ mỗi ngày. Phần lớn những bức ảnh này được cả NASA và cộng đồng khoa học sử dụng để nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn về vũ trụ. Nhiều bức ảnh ngoạn mục chưa bao giờ được công bố ra công chúng cho đến tận bây giờ.

Để tôn vinh kính thiên văn Hubble, NASA đã thiết lập một công cụ thú vị cho phép bạn nhập tháng và ngày sinh của bạn vào, sau đó xem hình ảnh nào đã được chụp bởi kính thiên văn vào ngày hôm đó. Hàng ngàn hình ảnh rực rỡ đã được các nhà nghiên cứu, những người làm việc gần gũi với Kính thiên văn Hubble chọn lọc, vì vậy chỉ có những bức ảnh đẹp nhất được đưa ra.

Mỗi bức ảnh cũng đi kèm với một mô tả ngắn gọn và một liên kết đến một phiên bản lớn hơn của hình ảnh, vì vậy bạn không chỉ có thể xem những gì kính viễn vọng nhìn thấy trong ngày sinh nhật của bạn, mà bạn còn có thể tìm hiểu thêm một chút thông tin về nó.

“Hubble khám phá vũ trụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Điều đó có nghĩa là nó đã quan sát thấy những hình ảnh ngoạn mục của vũ trụ mỗi ngày trong năm, bao gồm cả ngày sinh nhật của bạn,” NASA cho biết. 

Nếu bạn quan tâm để xem những hình ảnh nào được Hubble chụp vào ngày sinh nhật của bạn, hãy bấm vào đây.

Sau đây là một số hình ảnh  vũ trụ mà kính Hubble chụp được:

View this post on Instagram

#Hubble30 We are taking a look back at Hubble's anniversary images. This was the anniversary image from 2012: a panoramic view of a star-forming region. 30 Doradus is the brightest star-forming region in our galactic neighbourhood and home to the most massive stars ever seen. The nebula resides 170 000 light-years away in the Large Magellanic Cloud, a small, satellite galaxy of our Milky Way. No known star-forming region in our galaxy is as large or as prolific as 30 Doradus. The image comprised one of the largest mosaics ever assembled from Hubble photos and includes observations taken by Hubble’s Wide Field Camera 3 and Advanced Camera for Surveys, combined with observations from the European Southern Observatory’s MPG/ESO 2.2-metre telescope which trace the location of glowing hydrogen and oxygen. Can you guess what Hubble’s 30th anniversary image will be? Leave us a comment below! Image credit: NASA / @europeanspaceagency . @esoastronomy , D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam) . . . #anniversary #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

#Hubble30 Vote your favourite image for a Hubble Space Telescope anniversary calendar! Check what you have to do at the end of this post. ? #Hubble30 Image Number 1 ? Hubble watches light echo from mysterious erupting star. This picture from the NASA/ESA Hubble Space Telescope's Advanced Camera for Surveys dramatically demonstrates the echoing of light through space caused by an unusual stellar outburst in January 2002. The image was taken on 17 December 2002. The image is combined from exposures taken through blue (B), green (V), and infrared (I) filters. Image credit: NASA, @europeanspaceagency and H.E. Bond (STScI) ? To celebrate three decades of success in science, engineering and culture, we at ESA/Hubble are sharing 30 hidden gems on Facebook and Instagram. The 12 images that receive the most likes will be used to produce a special Hubble 30th Anniversary Calendar for 2020. What do you have to do? ⭐ Follow our account ⭐ Hit ❤ on your favourite image(s) from the #Hubble30 series we are posting here ⭐ Leave us a comment on your favourite image(s) so we can easily contact you if you are the winner of one of the calendars. More info on the competition can be found at the link in bio. . . . #anniversary #contest #competition #calendar #instacontest #win #ifeelluckytoday #tryyourluck #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

#Hubble30 Vote your favourite image for a Hubble Space Telescope anniversary calendar! Check what you have to do at the end of this post. ? #Hubble30 Image Number 15 ? Revisiting the Veil Nebula This image shows a small section of the Veil Nebula, as it was observed by the NASA/ESA Hubble Space Telescope. This section of the outer shell of the famous supernova remnant is in a region known as NGC 6960 or — more colloquially — the Witch’s Broom Nebula. Image credit: NASA, @europeanspaceagency , Hubble Heritage Team ? To celebrate three decades of success in science, engineering and culture, we at ESA/Hubble are sharing 30 hidden gems on Facebook and Instagram. The 12 images that receive the most likes will be used to produce a special Hubble 30th Anniversary Calendar for 2020. What do you have to do? ⭐ Follow our account ⭐ Hit ❤ on your favourite image(s) from the #Hubble30 series we are posting here ⭐ Leave us a comment on your favourite image(s) so we can easily contact you if you are the winner of one of the calendars. More info on the competition can be found at the link in bio. . . . #anniversary #contest #competition #calendar #instacontest #win #ifeelluckytoday #tryyourluck #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

#Hubble30 Vote your favourite image for a Hubble Space Telescope anniversary calendar! Check what you have to do at the end of this post. ? #Hubble30 Image Number 6 ? Close-up of the Tarantula Nebula This star-forming region of ionised hydrogen gas is in the Large Magellanic Cloud, a small galaxy which neighbours the Milky Way. It is home to many extreme conditions including supernova remnants and the heaviest star ever found. The Tarantula Nebula is the most luminous nebula of its type in the local Universe. Image credit: NASA , @europeanspaceagency ? To celebrate three decades of success in science, engineering and culture, we at ESA/Hubble are sharing 30 hidden gems on Facebook and Instagram. The 12 images that receive the most likes will be used to produce a special Hubble 30th Anniversary Calendar for 2020. What do you have to do? ⭐ Follow our account ⭐ Hit ❤ on your favourite image(s) from the #Hubble30 series we are posting here ⭐ Leave us a comment on your favourite image(s) so we can easily contact you if you are the winner of one of the calendars. More info on the competition can be found at the link in bio. . . . #anniversary #contest #competition #calendar #instacontest #win #ifeelluckytoday #tryyourluck #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

#Hubble30 We are taking a look back at Hubble's anniversary images. This was the anniversary image from 2015: the cluster Westerlund 2 and its surroundings. The image’s central region, containing the star cluster, blends visible-light data taken by the Advanced Camera for Surveys and near-infrared exposures taken by the Wide Field Camera 3. The surrounding region is composed of visible-light observations taken by the Advanced Camera for Surveys. Can you guess what Hubble’s 30th anniversary image will be? Leave us a comment below! Image credit: NASA / @europeanspaceagency , the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team . . . #anniversary #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

#Hubble30 We are taking a look back at Hubble's anniversary images. This was the anniversary image from 2012: a panoramic view of a star-forming region. 30 Doradus is the brightest star-forming region in our galactic neighbourhood and home to the most massive stars ever seen. The nebula resides 170 000 light-years away in the Large Magellanic Cloud, a small, satellite galaxy of our Milky Way. No known star-forming region in our galaxy is as large or as prolific as 30 Doradus. The image comprised one of the largest mosaics ever assembled from Hubble photos and includes observations taken by Hubble’s Wide Field Camera 3 and Advanced Camera for Surveys, combined with observations from the European Southern Observatory’s MPG/ESO 2.2-metre telescope which trace the location of glowing hydrogen and oxygen. Can you guess what Hubble’s 30th anniversary image will be? Leave us a comment below! Image credit: NASA / @europeanspaceagency . @esoastronomy , D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam) . . . #anniversary #nebula #stars #galaxy #cosmos #universe #astronomy #science #space #NASA #ESA #Hubble #Space #Telescope #photogram #spaceisbeautiful #neverstopexploring #instaspace

A post shared by Hubble Space Telescope (@hubbleesa) on

View this post on Instagram

• En la página web de la @NASA, le dan a 'Missions' después entran a 'Hubble Space Telescope' ahí bajan hasta que encuentren donde dice 'Your Hubble Birthday Image' seleccionan su fecha de cumpleaños y @NasaHubble les regalará una imagen de alguna Maravilla Cósmica que se haya tomado en su fecha de cumpleaños. • Ó ingresan "Your Hubble Birthday Image" en su buscador y los lleva directamente sin tanto buscar ? • #Hubble30Anniversary • Esta es la mía: ? Tomada el 6 de julio de 2012 Nebulosa Planetaria NGC 5189 La estructura filamentosa y nudosa de NGC 5189 formada como una estrella moribunda arroja sus capas externas. Curiosamente, esta nebulosa planetaria tiene dos estructuras anidadas inclinadas entre sí. • Mencioname, ¡QUIERO VER LA TUYA!

A post shared by J U A N (@uangrisales) on

View this post on Instagram

??í ?? ??? ?? ???????? ?? ? ?? ???? ?? ???? ?? ???????ñ?? ⭐??⭐??⭐??⭐??⭐??⭐??⭐??⭐??⭐??⭐? ????????? ?? ?? ?ú???? ???á????? ????? ????????? ????????? ??????? ?? ?? ?????ó? ?? ??????? ???????, ?? ?í? ?á????, ? ???? ??,??? ?ñ?? ??? ?? ?? ??????. ??? ????????? ???????? ????? ??? ????????? ????????? ??? ??? ?????? ?á? ?ó????? ? ??????????, ??? ????????? ?á? ?????ñ??, ??????? ? ????????? ?? ???, ?? ???? ????ó? ?????????? ??? ?????? ?? ??????? ???????. #hubble30 #hubble30anniversary #nasahubble #mama #mami #mamaprimeriza #lactancia #mibebe #elalmademacarena #familia #amor #lactanciamaterna #tequiero #eresmivida #naturaleza #vida #sermadre #serpadres #probandoproductos #yomequedoencasa #yoelijoserresponsable #yoelijosalvarvidas #cuarentenacoronavirus #quédateencasa #estadodealarma #encasa #frenarlacurva #micumpleaños #micumplañosmayoelalmademacarena

A post shared by ♡~?Eᒪ ᗩᒪᗰᗩ ᗪE ᗰᗩᑕᗩᖇEᑎᗩ?~♡ (@el_alma_de_macarena) on

Ngọc Chi

VIDEO XEM THÊM: Sự tồn tại của vũ trụ là phép lạ lớn nhất mọi thời đại

Xem thêm: