Theo Bộ Tài chính, việc xóa nợ tiền thuế làm giảm số nợ đọng thuế, giảm gánh nặng, chi phí, vật lực, nhân lực tham gia theo dõi, quản lý các khoản nợ không còn đối tượng để thu, tăng hiệu quả trong quản lý thuế khi tập trung nguồn lực vào các khoản nợ có khả năng thu hồi.

Tổng số nợ đọng do cơ quan Thuế quản lý lên tới 73.145 tỷ đồng, bằng 7,6% tổng thu nội địa năm 2017. Ảnh: Một người phụ nữ làm việc tại một điểm sản xuất đũa ở Mai Châu, 2016. (Ảnh: Shutterstock)

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản báo cáo về dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ về xử lý nợ thuế , tiền phạt, tiền phạt nộp chậm, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản , không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách (sau đây gọi chung là nợ đọng thuế).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/12/2017, tổng số tiền nợ đọng thuế là 78.466 tỷ đồng, giảm 2,8% (2.261 tỷ đồng) so với thời điểm ngày 31/12/2016.

Trong tổng số nợ đọng trên, cơ quan Thuế quản lý 73.145 tỷ đồng, giảm 2,8% (2.108 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016; bằng 7,6% tổng thu nội địa năm 2017. Cơ quan Hải quan quản lý 5.320 tỷ đồng, giảm 2,8% (153 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2016.

Bộ Tài chính cho hay tình hình nợ đọng thuế trên do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau, trong đó lớn nhất là 21.846 tỷ đồng nợ đọng thuế do hơn 620.000 người nộp thuế (bao gồm doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân) không còn hoạt động kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.

1.485 tỷ đồng nợ đọng do 14.816 doanh nghiệp tự giải thể nhưng không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

688 tỷ đồng nợ đọng do 256 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, tự phá sản nhưng không làm thủ tục phá sản theo quy định.

247,5 tỷ đồng nợ thuế do một số người nộp thuế được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất khả năng hành vi dân sự. Số tiền phạt chậm nộp (0,03%/ngày) lên tới 12.273 tỷ đồng.

Ngoài các nguyên nhân trên, Bộ Tài chính cho rằng còn bất cập về chính sách quản lý. Luật Quản lý thuế đã được xây dựng cách đây 10 năm, qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi, tuy nhiên các trường hợp xử lý xóa nợ đọng thuế chưa bao quát hết tình hình thực tiễn do nhiều nguyên nhân bất khả kháng cũng như chưa phản ánh thực tiễn công tác quản lý thuế.

Theo Bộ Tài chính, việc xóa số nợ đọng thuế (khoảng 27.753 tỷ đồng) sẽ làm giảm số nợ đọng thuế, giảm gánh nặng phải quản lý nợ thuế không còn khả năng thu vào ngân sách; giảm chi phí cho nhà nước, không mất chi phí, vật lực, nhân lực tham gia theo dõi, quản lý những khoản nợ không còn đối tượng để thu; giúp cơ quan Thuế, Hải quan có điều kiện tập trung nguồn lực vào việc quản lý và đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu; tăng hiệu quả trong quản lý thuế, chống thất thu, tăng thu cho ngân sách; hỗ trợ, giải quyết kịp thời được khó khăn cho người nộp thuế gặp khó khăn khách quan, bất khả kháng.

Bộ Tài chính nhận định việc ban hành Nghị quyết “cơ bản sẽ không ảnh hưởng tác động tới thu, chi ngân sách và không làm thay đổi các cân đối lớn về ngân sách nhà nước“, vì mặc dù các khoản nợ này tồn tại nhưng không còn đối tượng để thu, không có khả năng thu được và hàng năm không thực hiện giao dự toán thu đối với các khoản nợ này.

Nguyễn Quân

Xem thêm: