Theo đề xuất mới nhất trong Dự thảo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ sẽ được quyền xóa nợ đối với người nộp thuế nợ thuế trên 10 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng.

Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) diễn ra vào ngày 7/8. (Ảnh: vietnamfinance)

Ngày 7/8, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý của dự thảo luật lần này là đề xuất bổ sung thẩm quyền xóa nợ đối với chủ doanh nghiệp tư nhân đã khuất.

Theo đó, dự luật đề xuất Thủ tướng có quyền xóa nợ đối với các khoản nợ thuế trên 10 tỷ đồng; Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xóa nợ thuế từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền xóa nợ thuế từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng; và Cục trưởng Cục thuế, Hải Quan sẽ được quyền xóa các khoản nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

Tại bản dự thảo lần này, Bộ Tài chính cũng tiếp tục đề xuất xóa nợ, khoanh nợ thuế cho doanh nghiệp phá sản, người đã khuất/mất năng lực hành vi dân sự… để giảm nợ thuế ảo.

Tuy nhiên, so với dự thảo công bố lần đầu, đối tượng được đề xuất xóa nợ thuế, khoanh nợ đã thu hẹp khá nhiều. Tại dự thảo lần trước, cơ quan thuế còn đề xuất xóa nợ các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa, các liên minh hợp tác xã, tỉnh uỷ, thành đoàn, tỉnh đoàn đã giải thể…

Bên cạnh đó, để thúc đẩy giao dịch điện tử, dự thảo Luật Quản lý Thuế còn bổ sung một số quy định liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại. Theo đó, cơ quan thuế sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử như: khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nộp thuế online… Đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân với cơ quan thuế.

Theo dự kiến, dự thảo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét ngay trong tháng 8 này.

Tú Mỹ

Xem thêm: