Chi ngân sách Nhà nước (NSNN) 11 tháng đã vượt trên 1,22 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng gần 20% tổng chi, chi thường xuyên chiếm gần 70%, còn lại là chi trả nợ lãi.

tra no lai vay
Dự kiến bội chi ngân sách năm 2018 gần 9 tỷ USD. (Ảnh: Shutterstock)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, trong tháng 11, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa đạt 975,4 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt gần 58.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 283.500 tỷ đồng, vượt 2% dự toán và tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Về công tác quản lý thu, tính đến ngày 30/11/2018, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện hơn 14.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, tổng số tiền từ chối thanh toán là hơn 35.000 tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng chi tháng 11 ước đạt 105.700 tỷ đồng. Lũy kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210.600 tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm và tăng khoảng 8% so với năm ngoái.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 239.600 tỷ đồng, chiếm khoảng gần 20% tổng chi ngân sách; chi trả nợ lãi hơn 98.000 tỷ đồng; và chi thường xuyên đạt 841.700 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng chi.

Như vậy, với số liệu Bộ Tài chính đưa ra như trên, ngân sách đã thặng dư khoảng 12.100 tỷ đồng sau 11 tháng.

Ngược lại, theo con số được Tổng cục Thống kê nêu ra trước đó, ngân sách tính đến ngày 15/11/2018 đã thâm hụt khoảng 6.100 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý, số thu từ thuế bảo vệ môi trường (38.300 tỷ đồng) và thuế thu nhập cá nhân (82.500 tỷ đồng) trong 11 tháng đã lên đến hơn 120.000 tỷ đồng, chiếm tới 13% tổng thu nội địa và 10% tổng thu NSNN.

Tính bình quân mỗi ngày, số tiền thu từ thuế môi trường đóng góp tới trên 120 tỷ đồng vào ngân sách, trong khi con số đóng góp của thuế thu nhập cá nhân là hơn 260 tỷ/ngày.

Bên cạnh đó, số thu từ tiền sử dụng đất 11 tháng qua cũng đạt trên 102.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra tới 18,8% và đóng góp vào ngân sách bình quân khoảng hơn 323 tỷ đồng/ngày.

Minh Sơn

Xem thêm: