Trong mọi lứa tuổi, số người nghĩ rằng việc mở rộng sự kiểm soát của chính phủ liên bang sẽ có hại cho nền kinh tế nhiều hơn số người nghĩ rằng nó tốt, đặc biệt tỷ lệ này đạt cao nhất ở những người từ 65 tuổi trở lên, theo một cuộc khảo sát gần đây.

Embed from Getty Images

Theo một cuộc thăm dò của Just the New cùng với Scott Rasmussen, phần lớn cử tri Hoa Kỳ tin rằng “việc trao cho chính phủ liên bang quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các doanh nghiệp và hành vi cá nhân” sẽ “có hại cho nền kinh tế”

Trong khi 54% số người được hỏi cho biết hành vi kiểm soát doanh nghiệp cá nhân và doanh nghiệp của chính phủ liên bang sẽ “có hại cho nền kinh tế”, thì một con số nhỏ hơn nhiều, 19% nghĩ rằng nó sẽ “tốt cho nền kinh tế”, 16% tin rằng “không có ảnh hưởng” và 12% thì “không chắc chắn”.

Có sự khác biệt đáng kể về vấn đề này giữa những người theo Đảng Cộng hòa và những người theo Đảng Dân chủ. Trong khi 74% những người theo Đảng Cộng hòa nghĩ rằng việc chính phủ liên bang kiểm soát nhiều hơn sẽ có hại cho nền kinh tế, thì chỉ có 33% những người theo Đảng Dân chủ nghĩ như vậy. Ngược lại, trong khi chỉ có 12% những người theo Đảng Cộng hòa nghĩ nó sẽ tốt cho nền kinh tế, thì có đến 33% những người theo Đảng Dân chủ có cùng quan điểm đó.

Ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ số người cho rằng việc chính phủ liên bang kiểm soát nhiều hơn sẽ có hại cho nền kinh tế cao hơn so với số người nghĩ nó sẽ tốt, đặc biệt những người cao tuổi có tỷ lệ không ủng hộ việc tăng cường kiểm soát của chính phủ liên bang đạt mức cao nhất.Trong số những người 65 tuổi trở lên, 77% cho rằng việc chính phủ liên bang kiểm soát nhiều hơn đối với doanh nghiệp và hành vi cá nhân sẽ có hại cho nền kinh tế, so với chỉ 11% nghĩ rằng nó sẽ tốt.

Cuộc khảo sát với 1.200 cử tri đã đăng ký được tiến hành từ ngày 11 – 13/2 do hãng khảo sát Scott Rasmussen thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp hỗn hợp. Mẫu đầy đủ có biên sai số lấy mẫu là +/-2%.

Gia Huy (Theo Just the News)

Xem thêm: