Hai bộ Công thương và Tài chính phải báo cáo Thủ tướng về việc thiếu thông tin đăng ký xuất khẩu gạo trong hạn ngạch tháng 4 và việc mua dự trữ lương thực bị thiếu hụt.

(Ảnh: Muslianshah Masrie/Shutterstock)

Ngày 15/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hai bộ Công thương và Tài chính phải báo cáo Thủ tướng về việc triển khai xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong hạn ngạch tháng 4 này.

Công văn nêu phản ánh của một số phương tiện thông tin đại chúng về việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan hải quan lúc nửa đêm, và việc doanh nghiệp không nhận được đầy đủ thông tin về việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính phải nêu cụ thể về quy trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng ký thành công trên hệ thống, công tác phối hợp với Bộ Công thương về việc này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo việc mua dự trữ lương thực theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công thương báo cáo về công tác phối hợp với Bộ Tài chính để kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu, đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, được nêu tại văn bản 2827 ngày 10/4 của Văn phòng Chính phủ, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Công văn nhấn mạnh hai bộ Tài chính và Công thương phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 18/4.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp cho biết việc mở cửa nhận tờ khai xuất khẩu gạo bắt đầu lúc 0h sáng 12/4 và đóng vào lúc 6h15 cùng ngày. Có 39 doanh nghiệp đăng ký thành công tờ khai xuất khẩu gạo, số lượng đạt mốc hạn ngạch 400.000 tấn, theo Tổng cục Hải quan.

Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp bỏ hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia có tên trong danh sách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tháng 4. Tính đến ngày 14/4, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ mua được 7.700 tấn/190.000 tấn gạo, bằng 4% kế hoạch được giao.

Sơn Nguyên