Số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2018 lên đến gần 60.000 doanh nghiệp, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, hơn một nửa là tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn hoặc chờ phá sản.

Bình quân mỗi ngày có hơn 285 doanh nghiệp phải tạm đóng cửa hoạt động.

doanh nghiep dong cua
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong số gần 60.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, có khoảng gần 20.000 doanh nghiệp (33%) đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26%; và gần 40.000 doanh nghiệp (63%) tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ phá sản, tăng đến 45,6% so với 7 tháng đầu năm 2017.

Theo Tổng cục thống kê (TCTK), có hơn 7.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng qua, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp giải thể, phá sản tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 3.000 doanh nghiệp (tăng gần 20%); công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.100 doanh nghiệp (tăng hơn 26%); xây dựng có hơn 790 doanh nghiệp (tăng gần 7%).

Về số doanh nghiệp thành lập mới, theo TCTK, trong tháng qua cả nước có 11.260 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 122.100 tỷ đồng, giảm gần 8% về số lượng doanh nghiệp lẫn giá trị vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung trong 7 tháng, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là gần 75.800 doanh nghiệp (tăng gần 4%), với tổng số vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng hơn 10 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Ngoài ra, trong 7 tháng qua cũng có gần 18.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 6,5%), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến nay lên gần 94.500 doanh nghiệp.

Minh Sơn

Xem thêm: