Bộ Công thương Việt Nam vừa thông báo về mức giá xăng dầu theo hướng điều chỉnh tăng.

(Ảnh: J.N)

Theo đó, từ 15h ngày 26/1, giá xăng E5RON92 tăng 361 đồng/lít, không cao hơn 16.309 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 340 đồng/lít, không cao hơn 17.270 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 395 đồng/lít, giá mới không cao hơn 13.042 đồng/lít.

Dầu hỏa tăng 350 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 11.908 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg, giá bán ra không cao hơn 12.622 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan hữu trách chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 ở mức 1.350 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít; dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít; dầu mazut ở mức 250 đồng/kg.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu tại Việt Nam được điều chỉnh tăng.

Trước đó, kể từ kỳ điều hành giá ngày 26/11/2020 đến nay, giá xăng dầu liên tục trong xu hướng tăng. Sau 4 lần tăng giá liên tiếp, giá xăng E5 đã tăng từ 14.494 đồng/lít lên 15.948 đồng/lít (tăng hơn 1.400 đồng/lít). Xăng RON 95 tăng từ 15.351 đồng/lít lên 16.930 đồng/lít (tăng hơn 1.500 đồng/lít).

Lê Hoàn