Ngày 08/08/2016,  Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ đã được ký quyết định công nhận là doanh nghiệp ưu tiên về hải quan.

Tính tới thời điểm này, trên toàn quốc, tổng số doanh nghiệp ưu tiên được công nhận là 53, trong đó có 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Các doanh nghiệp ưu tiên cần phải đáp ứng các điều kiện về tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính kế toán, chế độ thanh toán, thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục nộp thuế, có độ tin cậy,… có kim ngạch xuất nhập khẩu từ 200 triệu USD/ năm đối với các doanh nghiệp XNK các mặt hàng thông thường, từ 50 triệu USD/năm đối với doanh nghiệp XNK nông sản, thủy sản, dệt may, da giày.

Các doanh nghiệp ưu tiên sẽ được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; được sử dụng bộ chứng từ của doanh nghiệp để thông quan hàng hóa trong trường hợp hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan gặp sự cố hoặc tạm dừng hoạt động; không phải đăng ký với cơ quan hải quan định mức tiêu hao nguyên vật liệu mà tự chịu trách nhiệm về số liệu của mình.

Trong thời gian doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng, cơ quan hải quan không kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ưu tiên được ưu tiên áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Doanh nghiệp tự tính toán số lượng hàng hóa thực tế đưa vào sản xuất, hàng hóa còn tồn, tự tính số thuế phải nộp bổ sung hoặc số thuế không phải nộp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ưu tiên không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan, về thuế đối với các trường hợp bị ấn định thuế do mã số hàng hóa đã được cơ quan hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không đúng và doanh nghiệp vẫn được coi là tuân thủ pháp luật.

Với nhiều ưu đãi như trên, cơ quan quản lý nhà nước về hải quan đã rất dè dặt trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp ưu tiên. Hai năm là thời gian thử thách để cơ quan quản lý nhà nước xem xét cấp công nhận doanh nghiệp ưu tiên kể từ khi doanh nghiệp nộp đơn đề nghị.

Nguyên Hương

Xem Thêm: