Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – mã chứng khoán: HVN) vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4.

Kết thúc năm 2022, nếu tiếp tục báo lỗ và âm vốn chủ sở hữu, Vietnam Airlines có nguy cơ sẽ bị hủy niêm yết cổ phiếu. (Ảnh: Fasttailwind/Shutterstock)

Theo đó, HoSE cho biết Vietnam Airlines đã chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày dù đã được thông báo nhắc nhở. Do đó, mã HVN của công ty này sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.

Trước đó, Vietnam Airlines có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE xin tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Theo quy định, doanh nghiệp niêm yết phải nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức nộp chậm nhất vào ngày 31/3.

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) cho biết quy định tại Thông tư 96/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp những lý do bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.

Lý do xin tạm hoãn công bố thông tin của Vietnam Airlines không thuộc các trường hợp trên. Do đó, UBCKNN đề nghị hãng hàng không quốc gia nhanh chóng khắc phục công tác kế toán để hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Theo báo cáo hợp nhất tự lập quý 4/2022, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ ròng hơn 10.400 tỷ đồng cả năm 2022.

Việc lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu và lỗ lũy kế hơn 34.000 tỷ đồng, khả năng lớn cổ phiếu HVN sẽ bị hủy niêm yết theo quy định.

Theo Luật Chứng khoán, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị huỷ niêm yết trong các trường hợp gồm: lỗ 3 năm liền (1) hoặc tổng lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp (2) hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét (3).

Do đó, Vietnam Airlines thuộc diện rơi vào cả 3 trường hợp hủy niêm yết cổ phiếu nếu báo cáo kiểm toán không khác nhiều so với báo cáo tự lập nói trên.

Đức Minh