7 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018; trong khi mức tăng trưởng xuất khẩu -0,8% so với cùng kỳ. 

Các container tại cảng nước sâu Yangshan, Thượng Hải, ngày 24/4/2018. (Ảnh qua Epoch Times)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 289,26 tỷ USD, tăng 8,2% (tương ứng tăng 21,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 145,48 tỷ USD, tăng 7,8%; nhập khẩu đạt 143,78 tỷ USD, tăng 8,6%. Mức thặng dư thương mại hàng hóa đạt 1,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc đạt 42,5 tỷ USD, cao nhất trong số các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu. Mức tăng trưởng tăng mạnh 18,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm đến 29,5% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Về giá trị xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt 19,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 13,6 tổng kim ngạch, tăng trưởng -0,8% so với cùng kỳ năm 2018. Mức tăng trưởng xuất khẩu sang Trung Quốc đang giảm sút khi 6 tháng đầu năm, con số này còn ở mức 0,3%. 

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch 33,0 tỷ USD, tăng trưởng cao nhất, ở mức 27,3% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng 22,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước sang tất cả các thị trường.

Kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ trong 7 tháng đạt 8,3 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất nhập khẩu sang hai thị trường lớn Mỹ và Trung Quốc của Việt Nam có sự thay đổi lớn trong năm 2019.

xuất khẩu sang Mỹ, nhập khẩu từ Trung Quốc
Giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và xuất khẩu sang Mỹ năm 2019 tăng lớn cả về kim ngạch và % tăng trưởng so với cùng kỳ các năm 2018, 2017. (Số liêu: Tổng cục Hải quan)

Sơn Nguyên

Xem thêm: