Chiều ngày 19/6, với 454/461 đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 với bội chi hơn 263.000 tỷ đồng (bằng 6,28% GDP).

chi sai ngan sach
(Ảnh minh họa: qua vcci.com.vn)

Theo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 vừa được Quốc hội thông qua chiều 19/6:

Tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016).

Bội chi ngân sách Nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước là: vay trong nước 195.900 tỷ đồng; vay ngoài nước: 67.235 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 3 bội chi tăng liên tục, vượt mức dự toán được Quốc hội thông qua. Năm 2013, bội chi ngân sách là 236.769 tỷ đồng (bằng 6,6% GDP). Năm 2014, bội chi ngân sách là 249.362 tỷ đồng (bằng 6,33% GDP). Năm 2015 là 263.135 tỷ đồng (6,28% GDP). Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP.

Chính phủ “nợ” kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý ngân sách

Cũng tại phiên làm việc chiều ngày 19/6, theo UBTVQH, trong quyết toán ngân sách năm 2014, Chính phủ cũng chưa báo cáo rõ về kết quả xử lý với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách.

Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ sớm tổng hợp để báo cáo cụ thể với Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) về danh sách, mức độ xử lý sai phạm đối với từng tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý, điều hành ngân sách của hai năm 2014 và 2015.

Nhật Minh

Xem thêm: