Để thực hiện cam kết mua ít nhất 3.000 MW điện từ Lào vào năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết cần phải có biện pháp tháo gỡ khó khăn và cơ chế phù hợp.

Tập đoàn EVN dự kiến nhập khẩu điện từ Lào với sản lượng 3.000 MW vào năm 2025 và 5.000 MW vào năm 2030. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn EVN – Trần Đình Nhân, Chính phủ Việt Nam cam kết nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam đạt tối thiểu 3.000 MW vào năm 2025 và 5.000 MW vào năm 2030.

Để thực hiện được cam kết trên, ông Nhân cho biết cần phải có cơ chế phù hợp và các biện pháp để tháo gỡ khó khăn.

Theo đó, khung giá điện cho thuỷ điện, nhiệt điện, điện gió nhập khẩu từ Lào về Việt Nam có thời hạn đến hết năm 2025. Do vậy, cơ quan có thẩm quyền cần ban hành một cơ chế giá điện phù hợp, phương pháp tính toán giá điện cũng như Hợp đồng mua bán điện mẫu.

Theo ông Nhân, việc hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực điện năng thông thường là hoạt động mua bán điện giữa hai hệ thống điện.

Mối quan hệ hợp tác hiện tại giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực điện năng là thông qua việc nhập khẩu trực tiếp điện năng phát từ các nhà máy điện đầu tư và xây dựng tại Lào, bán điện vào lưới điện của EVN. Vì vậy, mối quan này cần được sự ủng hộ từ hai chính phủ.

Ông Nhân cho hay việc cần thiết trước mắt là hai bên cần xây dựng một cơ chế chính sách phù hợp, đủ để thúc đẩy đầu tư xây dựng các nhà máy điện ở Lào và bán điện về Việt Nam.

Kiến Minh