Tính bình quân mỗi ngày, cơ quan thuế TP.HCM phải thu ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng/ngày để đạt chỉ tiêu năm 2018.

thu ngan sach
TP.HCM phải thu thêm hơn 1.400 tỷ đồng/ngày trong tháng cuối năm mới đạt chỉ tiêu. (Ảnh: Adam Young/Gettyimages)

Theo cơ quan thống kê TP.HCM, thu ngân sách 11 tháng của thành phố mới đạt hơn 333.282 tỷ đồng, bằng 88,46% dự toán năm. Như vậy, trong tháng 12/2018, cục phải thu thêm 43.498 tỷ đồng nữa thì mới có thể đạt chỉ tiêu đề ra.

Tính bình quân mỗi ngày, cơ quan thuế TP.HCM phải thu ngân sách hơn 1.400 tỷ đồng/ngày để đạt chỉ tiêu năm 2018. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, do đó thành phố ước thực hiện thu ngân sách năm nay chỉ đạt 369.621 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn cách mức ước thực hiện trên tới 36.339 tỷ đồng cần thu trong tháng cuối cùng năm 2018, tức tương ứng mức thu 1.172 tỷ đồng/ngày.

Đáng chú ý, chỉ tiêu thu ngân sách được giao cho TP.HCM tăng khá cao trong những năm gần đây. Theo đó, chỉ tiêu thu năm 2017 (347.882 tỷ) đã tăng gần 17% so với năm 2016 (298.300 tỷ); năm 2018 tiếp tục tăng hơn 8,3% so với năm ngoái lên 376.780 tỷ đồng; và dự toán năm 2019 tiếp tục tăng 7,98% lên gần 400.000 tỷ đồng.

Trước nhiệm vụ nặng nề trên, UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Cục thuế TP triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, trong đó tập trung thanh tra doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá, hoạt động chuyển nhượng vốn, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực rủi ro thất thu thuế cao…

Đồng thời tăng cường các phương án xử lý nợ đọng thuế, tiến hành thu thuế kịp thời đối với các khoản thu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ và các khoản lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó vào tháng cuối cùng của năm 2017, TP.HCM cũng phải chạy đua phút chót mới có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao cho cả năm.

Chân Hồ

Xem thêm: