Liền sau việc TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, TP Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang vừa chính thức được thành lập, tiếp đến, TP Hải Phòng đang thúc đẩy việc được thành lập thành phố trực thuộc tại huyện Thủy Nguyên. 

Cầu Hoàng Văn Thụ dài hơn 1,5km, khởi công vào năm 2017, thông xe kỹ thuật từ tháng 10/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 2.176 tỷ đồng, kết nối huyện Thủy Nguyên với quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. (Đồ họa: haiphong.gov.vn)

Bộ Nội vụ Việt Nam vừa đồng ý chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại khu vực huyện Thủy Nguyên.

Theo quyết định nói trên, UBND thành phố Hải Phòng sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan và UBND huyện Thủy Nguyên đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập thành phố, để xây dựng hồ sơ, đề án để trình các cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập thành phố trực thuộc.

Tại Tờ trình của UBND thành phố Hải Phòng gửi Bộ Nội vụ, chính quyền thành phố này cho biết huyện Thủy Nguyên có 35 xã (7 xã miền núi), 2 thị trấn, diện tích hơn 261 km2, dân số hơn 333.000 người.

Trong 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, huyện Thủy Nguyên cơ bản đạt được 5 tiêu chuẩn về dân số, diện tích, số đơn vị  hành chính cấp xã trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

Riêng đối với tiêu chí về cân đối thu chi ngân sách (trong tiêu chuẩn thứ 5), cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội của huyện này chưa đạt, giới chức TP Hải Phòng cho biết sẽ yêu cầu chính quyền của huyện này đảm bảo đạt theo quy định trong năm 2021.

5 tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Điều 4 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, gồm:

1. Quy mô dân số từ 150.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 150 km2 trở lên.

3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc có từ 10 đơn vị trở lên;

b) Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 65% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại I hoặc loại II hoặc loại III.

5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt quy định, gồm Cân đối thu chi ngân sách: Dư; Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước gấp 1,05 lần; Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) và Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất (%): Đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 80%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trn, quận và phường: 80%.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết từ 2016 – 2020 huyện Thủy Nguyên đã được đầu tư hơn 26.690 tỷ đồng. Trong đó trên 14.841 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội như: xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc Sông Cấm, các dự án hạ tầng giao thông, chương trình nông thôn mới… Khoảng 11.849 tỷ đồng nguồn vốn ngoài ngân sách và FDI đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

Thu ngân sách của huyện này trong 5 năm qua là hơn 14.700 tỷ đồng.

Dự kiến từ 2021 – 2025, TP sẽ hướng đầu tư thêm khoảng 141.399 tỷ đồng tại huyện này. Trong đó, 33.261 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư công và hơn 108.138 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Vốn đầu tư công sẽ được tập trung cho các dự án hạ tầng giao thông quan trọng đối nội và đối ngoại kết nối Thủy Nguyên với trung tâm hành chính cũ và các tỉnh trong vùng; các dự án hạ tầng kỹ thuật KĐT mới và khu kiến trúc Bắc Sông Cấm…

Vốn ngoài ngân sách và vốn đầu tư FDI tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng đô thị và công nghiệp. Trong đó, tập trung vào một số dự án lớn như: xây dựng dự án KĐT VSIP Hải Phòng; KĐT mới Green River (xã Hoa Động); KĐT mới Hoàng Huy New City (xã Tân Dương và Dương Quan); dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thủy Nguyên; dự án đầu tư hạ tầng các CCN Kiền Bái, Kênh Giang…

Sơn Nguyên

Xem thêm:

Thành lập TP Thủ Đức: Giới chức gấp rút, các chuyên gia nhắc “vết xe đổ” của Thủ Thiêm