Năm 2021, xuất khẩu phân bón của Việt Nam thu về gần 560 triệu USD, tăng 64,2% so với năm 2020. Tuy vậy, giá trị nhập khẩu mặt hàng phân bón của Việt Nam lên đến 1,45 tỷ USD, cao gấp 3 lần giá trị xuất khẩu. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu phân bón nhiều nhất là từ Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền, tỉnh Long An đang sản xuất cho vụ mùa Đông Xuân 2022 (Ảnh: baolongan.vn)

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2021, khối lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,35 triệu tấn, giá trung bình đạt 413,4 USD/tấn, mang lại gần 560 triệu USD. Mức tăng về khối lượng đạt 16,4%, tăng về giá hơn 41% và tăng 64,2% về giá trị so với năm 2020.

Thị trường tiêu thụ mặt hàng phân bón của Việt Nam nhiều nhất là Campuchia. Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu phân bón sang Campuchia với khối lượng hơn 544.000 tấn, giá trung bình 384,2 USD/tấn, đạt giá trị gần 210 triệu USD; mức tăng về khối lượng đạt 29,2%, tăng về giá hơn 23,2% và tăng 59% về giá trị so với năm 2020.

Xếp thứ 2 là thị trường Hàn Quốc. Năm 2021, Hàn Quốc nhập khẩu khối lượng phân bón từ Việt Nam là 97.789 tấn, giá trung bình 724,4 USD/tấn, đạt giá trị 70,84 tỷ USD; mức tăng về khối lượng đạt 379%, tăng về giá gần 339% và tăng kỷ lục 20 lần về giá trị so với năm 2020.

Mặc dù tình hình xuất khẩu phân bón của Việt Nam tăng trưởng tốt cả về khối lượng và giá bán trong năm vừa qua, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này lại cao gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu.

Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu phân bón đạt khối lượng 4,54 triệu tấn, giá trung bình 319,7 USD/tấn, kim ngạch đạt 1,45 tỷ USD; mức tăng về khối lượng đạt 19,4%, tăng về giá khoảng 27,8% và tăng 52,6% về giá trị so với năm 2020.

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đạt khối lượng 2,02 triệu tấn, giá trung bình gần 302 USD/tấn, đạt giá trị 610,3 triệu USD; mức tăng về khối lượng đạt 27,3%, tăng về giá gần 30% và tăng 65,6% về giá trị so với năm 2020. Riêng Trung Quốc chiếm 44,5% trong tổng lượng nhập khẩu và chiếm 42% trong tổng trị giá nhập khẩu phân bón của Việt Nam trong năm vừa qua.

Việt Nam nhập khẩu phân bón từ khu vực Đông Nam Á với khối lượng gần 505.000 tấn, xếp thứ hai sau Trung Quốc, đạt giá trị hơn 190 triệu USD. Mức tăng về khối lượng là 37,2%, tăng 117,4% về giá trị so với năm 2020.

Với số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ như trên, Việt Nam nhập siêu phân bón gần 900 triệu USD trong năm 2021.

Đức Minh

Xem thêm: