Trong đó, xăng E5RON92 giảm 2.290 đồng/lít (không cao hơn 16.056 đồng/lít); xăng RON95-III giảm 2.315 đồng/lít (không cao hơn 16.812 đồng/lít).

gia xang dau
Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giá. (Ảnh: Gia Bảo)

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm giá toàn bộ các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 800 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg. Đồng thời dừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

Cụ thể:

– Xăng E5RON92: giảm 2.290 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: giảm 2.315 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giảm 1.750 đồng/lít;

– Dầu hỏa: giảm 1.830 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.353 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 16.056 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 16.812 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 13.035 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 11.846 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.501 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm.

Lê Hoàn