Dựa trên đặc tính của virus corona mới (COVID-19), bác sĩ Tô Nhất Phong chuyên sâu về lồng ngực tại Bệnh viện Thành phố Đài Bắc, đã trích dẫn một báo cáo quốc tế về bộ gen và xác định 5 chủng người nguy cơ cao hàng đầu nhiễm virus corona mới. Tuy nhiên cũng theo ông, báo cáo về bộ gen mà ông đang căn cứ chưa được công bố chính thức trên các tạp chí học thuật, độ tin cậy của nghiên cứu chưa được thẩm định đầy đủ.

Bác sĩ Tô Nhất Phong (Nguồn: internet).

Dịch bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’ do virus corona mới (COVID-19) đang tiếp tục lây lan đặc biệt nghiêm trong tại Trung Quốc Đại Lục, nhưng dường như hiếm người phương Tây bị nhiễm loại virus này. Hiện tượng gợi nghi vấn: phải chăng rủi ro bị nhiễm COVID-19 khác nhau ở các chủng người khác nhau?

Dựa trên đặc tính của virus corona mới, bác sĩ Tô Nhất Phong (Su Yifeng) chuyên sâu về lồng ngực tại Bệnh viện Thành phố Đài Bắc, đã trích dẫn một báo cáo quốc tế về bộ gen và xác định 5 chủng người nguy cơ cao hàng đầu nhiễm bệnh là: Nhật Bản (Tokyo), người Hán – Trung Quốc (phía nam), Việt Nam (Sài Gòn), người Hán – Trung Quốc (Bắc Kinh), người Trung Quốc (tộc Thái ở Vân Nam).

Hôm 18/2 bác sĩ Tô Nhất Phong đã chia sẻ trên Facebook câu hỏi “Những người nào dễ bị nhiễm virus corona mới”? Ông đã trích dẫn báo cáo “Dự án 1000 bộ gen” (1000 Genomes Project) được khởi động từ tháng 1/2008. Dự án là một nỗ lực nghiên cứu quốc tế nhằm thiết lập danh mục chi tiết nhất về biến thể di truyền của con người. Ông cho biết theo dữ liệu hiện nay đã thu thập được cho thấy biểu hiện ACE2 (men chuyển angiotensin 2, thụ thể của virus corona) cao nhất ở 5 chủng người, đây cũng là những nhóm người có nguy cơ cao nhất bị nhiễm COVID-19.

Ông giải thích thụ thể ACE2  là điểm nối mà virus corona mới tấn công cơ thể con người, “còn biểu hiện ACE2 của mỗi người cũng không giống nhau tùy theo tuổi tác, giới tính, nhân chủng…”

Theo đó thì 5 chủng người biểu hiện ACE2 cao nhất là: người Nhật (Tokyo) là 92%, người Hán – Trung Quốc (phương Nam) là 92%, người Việt (Sài Gòn) là 91%, người Hán – Trung Quốc (Bắc Kinh) là 90%; và người Trung Quốc (tộc Thái ở Vân Nam) là 90%.

Tuy nhiên, bác sĩ Tô Nhất Phong cũng nhấn mạnh rằng Dự án quốc tế về 1000 bộ gen người bắt đầu vào tháng 01/2008 hiện chưa được công bố chính thức trên các tạp chí học thuật, độ tin cậy của nghiên cứu chưa được thẩm định đầy đủ.

Hình: Thông tin nhà khoa học Tô Nhất Phong chia sẻ trên facebook cá nhân

#那些人可能較容易感染新型冠狀病毒??日前一份國際千人基因組計劃報告指出,#以下五個人種有最高的ACE2接受器表現,可能是新型冠狀病毒的高風險感染者!發現分別是:1. 日本人 (東京)2. 中國漢人 (南方)3. 越南人…

Posted by 蘇一峰 on Monday, February 17, 2020

Trí Đạt

Xem thêm: