Ngày 6/7/2017 tại thủ đô Vác-sa-va, Warsaw, Ba Lan, trên quảng trường Krasinski ghi dấu lịch sử của cả Đức Quốc xã lẫn quân Liên Xô cộng sản, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi phương Tây nhìn vào lịch sử của Ba Lan để cảnh giác và bảo vệ các giá trị cốt lõi của mình như tự do, dân chủ, niềm tin vào Thượng Đế trước nguy cơ bị xói mòn bởi các lực lượng tấn công hiện đại. Bài phát biểu này được Nhật báo phố Wall đánh giá là một trong số những bài phát biểu hay nhất của các Tổng thống Mỹ, khẳng định niềm tin vào sự vượt trội của phương Tây và mãi mãi cam kết bảo vệ các giá trị này.

Đức Trí

Xem thêm: