Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ hôm 2/5/2019 đã loan báo một quy định mới nhằm bảo vệ các tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành chăm sóc sức khỏe khỏi bị bắt buộc phải tham gia cung cấp dịch vụ y tế mà họ phản đối vì các lý do tôn giáo và đạo đức.

Quy định mới này cam kết “thúc đẩy và bảo vệ những quyền cơ bản, không thể bị tước đoạt của lương tâm và tự do tôn giáo.” Quy định nhằm bảo vệ những người cung cấp dịch vụ y tế không bị buộc phải tham gia vào hoạt động, quá trình thanh toán hoặc giới thiệu dịch vụ như nạo phá thai, triệt sản và tự tử có hỗ trợ, theo thông báo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS).

Các bang như California, Vermont, Washington, Colorado, Hawaii, Oregon và New Jersey và Quận Colombia có luật “hỗ trợ chết” cho phép các bệnh nhân nghiêm trọng giai đoạn cuối thực hiện tự sát với sự trợ giúp của một y sĩ.

Quy định trên của chính quyền Trump cũng sẽ bảo vệ nhân viên y tế khỏi các lệnh chỉ đạo từ cấp trên.

“Quy định này đảm bảo rằng các cơ sở và chuyên gia y tế sẽ không bị sách nhiễu tại môi trường y tế chỉ vì họ từ chối tham gia vào các hành động không phù hợp với lương tâm của họ, bao gồm việc lấy đi một sinh mạng con người,” Giám đốc Văn phòng Quyền Công dân Roger Severino nói hôm Thứ Năm.

HHS khởi động Bộ phận Tự do Tôn giáo và Lương tâm hồi tháng 1/2018 để “thực thi mạnh mẽ và hiệu quả các điều luật hiện có để bảo vệ các quyền tự do tôn giáo và lương tâm”. Luật này thay thế một điều luật 2011 bị HHS xem là “không đủ mạnh”.

“Những người phục vụ người đau ốm của nước ta trong ngành y tế, hoặc những ai đang đào tạo để làm vậy, không nên bị buộc phải vi phạm lương tâm của họ,” Chủ tịch tổ chức Hành quân vì Sự sống Jeanne Mancini nói trong ngày luật được công bố.

“Không ai nên bị buộc tham gia vào những thủ tục giết người như nạo phá thai hoặc các hoạt động đi ngược lại niềm tin tôn giáo và nhận thức đạo đức của họ.”

Tại Mỹ, nhiều bang đã tồn tại luật cho phép bác sĩ, y tá và dược sĩ cũng như các nhà thuốc từ chối cung cấp dịch vụ y tế đi ngược lại niềm tin đạo đức hoặc tôn giáo của họ, theo báo cáo của Viện Guttmacher tháng 4/2019.

46 bang cho phép các nhà cung cấp y tế tư nhân từ chối phá thai. 12 bang cho phép một số cơ sở y tế nhất định từ chối cung cấp một số dịch vụ cụ thể. 

“Nỗ lực của Tổng thống Trump phản ánh lịch sử lâu dài trong luật pháp hợp hiến của Hoa Kỳ về đạo đức của quyền lương tâm”, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình Tony Perkins nói hôm thứ Tư khi hoan nghênh sự công bố của luật mới.

Trọng Đức

Xem thêm: