Ngày 8/6/2021 vừa qua, sau các phiên điều trần lắng nghe bằng chứng từ các nhân chứng là người tập Pháp Luân Công bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp, lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia về Trung Quốc và ý kiến của các tổ chức phi chính phủ, một cơ quan của Hạ viện Séc đã thông qua nghị quyết 220, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Bắc Kinh.

Cơ quan Nghị viện Séc thông qua nghị quyết 220 lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Tòa nhà “Thun Palace”, nơi làm việc của Hạ viện Cộng hòa Séc. (Ảnh: Tlumok/Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Phiên điều trần tại nghị viện Séc được tổ chức vào cùng ngày 8/6/2021, sau khi cuộc thỉnh nguyện của người tập Pháp Luân Công tại Séc thu thập được 150.000 chữ ký của người dân nước này, trong đó nội dung thỉnh nguyện “Yêu cầu chấm dứt cuộc diệt chủng người tập Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc” vào năm 2019 đã thu thập được 10.289 chữ ký.

Nghị quyết 220 được thông qua để phản hồi lại thỉnh nguyện “Yêu cầu chấm dứt cuộc diệt chủng người tập Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc” viết:

Sau khi nghe báo cáo của F. Elfmarka và thảo luận,

Hội đồng Xem xét Thỉnh nguyện

I. Ghi nhận cuộc thỉnh nguyện “yêu cầu chấm dứt cuộc diệt chủng người tập Pháp Luân Công của chế độ Trung Quốc” tại Cộng hòa Séc đã hoàn thành trách nhiệm nhân quyền quốc tế và trực tiếp lên án tình trạng nhân quyền tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên trường quốc tế;

II. Kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng tiêu chuẩn quốc tế và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị – công ước mà Trung Quốc cũng tham gia, kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và trả tự do vô điều kiện những người tập Pháp Luân Công bị giam giữ;

III. Kiến nghị Hạ Viện Cộng hòa Séc thể hiện sự phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hoặc thể hiện nghĩa vụ đạo đức là hỗ trợ những người đang bị đàn áp, tra tấn và giết hại để kiếm lợi trên thân thể họ, chỉ đơn giản vì họ tập luyện Pháp Luân Công.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: