Dân biểu Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) đã không đạt đủ đa số phiếu bầu trong cả ba lần bỏ phiếu tại Hạ viện hôm thứ Ba (3/1). Trong lần bỏ phiếu thứ ba, 20 dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu cho Dân biểu Jim Jordan, trong khi toàn bộ 212 dân biểu Đảng Dân chủ bỏ phiếu cho ông Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York).

Embed from Getty Images

Đảng Cộng hòa chiếm đa số mong manh tại Hạ viện liên bang Mỹ sau kỳ bầu cử giữa kỳ (223 – 212). Ông McCarthy cần phải đạt ít nhất 218 phiếu để trở thành chủ tịch Hạ viện. Qua ba lần bỏ phiếu hôm 3/1, Dân biểu đại diện cho tiểu bang California chỉ đạt 202 phiếu.

Ông McCarthy trở thành ứng viên chủ tịch Hạ viện đầu tiên trong một thế kỷ qua thất bại trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 khi 10 dân biểu Đảng Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Andy Biggs và 9 dân biểu Cộng hòa khác bỏ phiếu cho các ứng viên khác.

Trong cuộc bỏ phiếu lần hai, các dân biểu Cộng hòa phản đối ông McCarthy đã kêu gọi đồng nghiệp bỏ phiếu cho Dân biểu Jim Jordan (Đảng Cộng hòa, Ohio). Lần này, ông McCarthy vẫn duy trì được 203 phiếu ủng hộ như lần bỏ phiếu trước đó.

Tới lần bỏ phiếu thứ ba, Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa, Flordia) đã quay sang ủng hộ ông Jim Jordan và ông McCarthy chỉ còn 202 phiếu ủng hộ. Toàn bộ dân biểu Đảng Dân chủ vẫn thống nhất bỏ phiếu cho đồng nghiệp Hakeem Jeffries.

Hạ viện đã phải dừng họp cho đến trưa thứ Tư (4/1, giờ Mỹ).

Nội bộ Đảng Cộng hòa đang nỗ lực dàn xếp để vượt qua thế bế tắc hiện nay. Nhóm các dân biểu bảo thủ tiếp tục lên tiếng cam kết giữ phiếu phản đối ông McCarthy. Họ lập luận rằng dân biểu đại diện cho tiểu bang California đã không đáp ứng đủ yêu cầu của họ về các thay đổi quy định mang tính thực chất và một số dân biểu nói rằng chính vấn đề niềm tin đã khiến họ không ủng hộ ông McCarthy.

Trong khi đó, những người ủng hộ nhiều lần kêu gọi Đảng Cộng hòa hãy đoàn kết xoay quanh ông MacCarthy. Họ cho rằng dân biểu đại diện cho tiểu bang California nên đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hạ viện và việc trì hoãn bỏ phiếu cho ông sẽ làm trệch nghị trình làm việc mà họ đã đặt ra từ khi vận động tranh cử.

Các dân biểu phản đối ông McCarthy kêu gọi họp kín để vận động ủng hộ một “ứng viên đồng thuận” khác trong bối cảnh cả hai nhóm phản đối và ủng hộ ông McCarthy đều vẫn kiên địch giữ vững lập trường của mình.

Xuân Thành