Để cải thiện cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng phái chính trị tại Đài Loan, tháng 11/2017 Viện Lập pháp Đài Loan đã qua trình tự “ba lần đọc” để thông qua “Luật Chính đảng”, kể từ khi luật này đưa vào thực hiện đã tăng cường cơ chế kiểm toán tài chính và rút lui đối với các đảng phái chính trị, Bộ Nội vụ Đài Loan xác nhận đã có 24 đảng phái chính trị trong đó có đảng Cộng sản Đài Loan tuyên bố giải thể.

đài loan
Bộ Nội vụ Đài Loan đã xác thực, quyết toán thường niên kết thúc vào cuối tháng Năm cho thấy có 26 chính đảng, bao gồm đảng Cộng sản Đài Loan, tuyên bố giải thể hoặc rút lại hồ sơ. Hình ảnh là ông Diệp Tuấn Vinh (Yeh Jiunn-rong) – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đài Loan (Ảnh: Bộ Nội Chính Đài Loan).

Tại Đài Loan, thời lãnh đạo Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc đều cấm quảng bá chủ nghĩa cộng sản, khi đó đối với Đài Loan đảng Cộng sản là một tổ chức bất hợp pháp. Điều II trong “Luật Đoàn thể Nhân dân” của Đài Loan quy định “Tổ chức và các hoạt động của đoàn thể nhân dân không được chủ trương chủ nghĩa cộng sản hay chủ trương ly khai lãnh thổ”.

Nhưng ngày 20/6/2008 Thẩm phán của Bộ Tư pháp Đài Loan diễn giải lại Điều II “Luật Đoàn thể Nhân dân”, mở đường cho thành lập Đảng Cộng sản Đài Loan vào ngày 20/7/2008, ngày 12/8/2008 Bộ Nội vụ Đài Loan căn cứ theo quy định chấp nhận hồ sơ thành lập, giúp Đảng Cộng sản Đài Loan trở thành chính đảng thứ 147.

Ngày 17/6/2018, Bộ Nội vụ Đài Loan xác nhận Đảng Cộng sản Đài Loan đã giải tán sau Đại hội Đảng tổ chức ngày 23/5. Trước đó, ngày 4/6 Bộ Nội vụ Đài Loan có công bố thông tin Đảng Cộng sản Đài Loan sẽ giải thể từ ngày 23/5/2018.

Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Đài Loan cho thấy, kể từ khi công bố “Luật Chính đảng” từ năm ngoái đến nay, cơ quan này đã hoàn thành hồ sơ thành lập đảng phái, từ con số 333 tăng lên 337 đảng phái chính trị. Trưởng ban Dân chính Bộ Nội vụ Đài Loan Lâm Thanh Kỳ (Lin Qingqi) cho biết, quyết toán thường niên hoàn thành hồi cuối tháng Năm cho thấy có 26 đảng phái chính trị tuyên bố giải thể hoặc rút hồ sơ; trong 24 đảng phái tuyên bố giải thể có một số đảng đáng phái chú ý như Đảng Cộng sản Đài Loan, Đảng Đầu tàu Quốc dân Trung Hoa, Đảng Sản xuất Trung Hoa và Liên minh Y tế Trung Hoa.

Bên cạnh đó, cuối năm nay Đài Loan sẽ tổ chức tổng tuyển cử, đảng cầm quyền đã xác nhận rằng sẽ giúp thúc đẩy triển khai vấn đề “cấm treo lá cờ 5 sao” (cờ của đảng Cộng sản Trung Quốc  tại Đại lục). Phó giáo sư Trần Di Khải (Yi-Kai Chen) thuộc Khoa luật Đại học Thành Công Đài Loan cho biết, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc hiện dùng biểu tượng lá cờ 5 sao, trước đây tại Trung Quốc Đại lục nhà cầm quyền này đã buộc từ bỏ “Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc”, và đến nay vẫn không từ bỏ dùng vũ lực tiêu hủy hoàn toàn quyền lực của “Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc” tại Đài Loan, nhằm loại bỏ giá trị cốt lõi “trật tự của tự do và dân chủ” của Hiến pháp Đài Loan.

“Thế giới không bao giờ làm ngơ để cho công dân một nước bị nước khác thôn tính”, ông Trần Di Khải nhấn mạnh, những ai trong “Hội Đồng lòng yêu nước” (một tổ chức chính trị được thành lập tại Đài Bắc năm 1993, chống Quốc dân Đảng, thường giơ cờ đỏ 5 sao) mà cầm lá cờ 5 sao chẳng khác nào biểu đạt không đồng ý với Đài Loan, là vi phạm nghĩa vụ lòng trung thành.

Ông Tô Tử Vân (Suzi Yun) – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Đại học Tamkang đề nghị, nếu bất cứ ai (Hội Đồng lòng yêu nước) khua cờ 5 sao, hoặc làm cản trở người đi đường, hoặc thậm chí dùng cờ 5 sao tấn công người đi đường thì cơ quan cảnh sát phải vào cuộc ngăn chặn, có thể xử lý theo quy định liên quan đến quảng bá những thứ thô bỉ, cờ quạt. Ông chỉ ra, theo quy định cụ thể về quyền được giải tán các đảng chính trị đặc thù của Thẩm phán, các đảng chính trị có hành vi tấn công vào thể chế dân chủ, cơ chế dân chủ và tự do ngôn luận sẽ phải bị giản tán căn cứ vào luật pháp hiện hành của Đài Loan.

Huệ Anh

Xem thêm: