Nước Mỹ có phải là một quốc gia đặc biệt, một đất nước đã đóng một vai trò đặc biệt tốt trong lịch sử? Hay nó chỉ là một quốc gia điển hình như mọi quốc gia khác, thậm chí là đóng vai trò tồi tệ khi xét đến di sản của nó về chủ nghĩa nô lệ và phân biệt chủng tộc? Hai phe Cánh Tả và Cánh Hữu có cái nhìn khác nhau về vấn đề này:

Duy Minh dịch

Xem thêm: