Những người Mỹ trẻ tuổi đang định hình lại đất nước này với triết lý sống phản đối đức tin vào Chúa và thờ phụng có tổ chức, đồng thời họ định nghĩa thành công và đạo đức dựa vào hạnh phúc cá nhân, công bằng xã hội về kinh tế, theo một khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa (CRC) thuộc Đại học Công giáo Arizona.

Embed from Getty Images

Bản Đánh giá Thế giới Quan của người Mỹ năm 2021 (AWVI 2021) – cuộc khảo sát hàng năm do CRC thực hiện nhằm đánh giá quan điểm của người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên – phát hiện rằng 57% thế hệ Thiên niên kỷ (sinh 1984 đến 2002) coi ban thân họ là tín đồ Công giáo, trong khi 43% bạn trẻ thuộc nhóm này “không biết, không quan tâm hoặc không tin có Chúa tồn tại”.

Trong khi đó, 70% thế hệ Gen X (sinh 1965 đến 1983), 79% thế hệ Baby Boomers (sinh 1946 đến 1964) và 83% thế hệ Builder Generation (sinh 1927 đến 1945) coi bản thân họ là tín đồ Công giáo, và lần lượt 31%, 28% và 27% người Mỹ thuộc 3 nhóm tuổi kể trên nói họ “không biết, không quan tâm hoặc không tin có Chúa tồn tại”.

Theo cuộc khảo sát, chỉ 48% người Mỹ thế hệ Thiên niên kỷ nói một người nên “đối xử với người khác như cách họ muốn người khác đối xử với mình”. Trong khi, quan điểm như vậy ở thế hệ Gen X, thế hệ Boomer và thế hệ Builder lần lượt là 53%, 81% và 90%.

Hơn nữa, 38% thế hệ Thiên niên kỷ đồng ý với tuyên bố “bạn hãy cố trả đũa những người đã hành xử sai với bạn”, trong khi 33% thế hệ Gen X, 12% thế hệ Boomer và 10% thế hệ Builder có cùng quan điểm như vậy.

Nhà xã hội học George Barna, giám đốc nghiên cứu của CRC nói rằng: “Thế hệ Gen X và thế hệ Thiên niên kỷ đã đang bám cứng vào những thay đổi mạnh mẽ về đức tin và lối sống trung tâm của nước [Mỹ]. Kết quả là nền văn hóa trong đó các thể chế cốt lõi như các nhà thờ, lối sống cơ bản đang tiếp tục bị định nghĩa lại triệt để”.

Ông Barna nói rằng sự chuyển đổi về thế giới quan tinh thần của nước Mỹ đã bắt đầu từ gần 60 năm trước với những thay đổi mang tính cấp tiến trong thế hệ Boomer, nhưng đến thế hệ Thiên niên kỷ, họ đã cắt đứt một cách mạnh mẽ các mối quan hệ với các quan điểm và giá trị sống tôn giáo.

Theo cuộc khảo sát, nhiều người trong thế hệ Thiên niên kỷ hơn các thế hệ khác sẽ:

• Định nghĩa thành công trong cuộc sống là hạnh phúc, tự do cá nhân hoặc sinh đẻ không ràng buộc
• Coi phá thai với mục đích giảm thiểu sự không thoải mái về điều kiện kinh tế cá nhân hoặc giảm khó chịu về cảm xúc là chấp nhận được về mặt đạo đức
• Coi quan hệ tình dục trước hôn nhân với người mà dự kiến sẽ trở thành người phối ngẫu trong tương lai là chấp nhận được về mặt đạo đức
• Nghi ngờ luân hồi là khả năng có thật
• Là người theo quan điểm tự do (liberal) về các chính sách tài chính và xã hội
• Đấu tranh cho thuyết tự do (liberal)
• Là những người ‘ba không’ – không biết Chúa có tồn tại hay không, không tin Chúa tồn tại và không quan tâm liệu Chúa có tồn tại hay không

Bản tóm tắt về thế giới quan của thế hệ Thiên niên kỷ trong trình bày về nghiên cứu của mình, ông Barna đã đưa ra thông tin rằng nhóm tuổi này có xu hướng coi việc mở rộng chính phủ sẽ thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp hơn và họ cho rằng các chương trình và chính sách công nên có các giới hạn linh hoạt.

Ngoài ra, ông Barna lưu ý rằng cuộc khảo sát của CRC cho thấy những người Mỹ trẻ hơn ngày càng ít theo đuổi “kết hôn chính thức” và “không thích nuôi con”.

Ông Barna nhận định: “Đơn vị gia đình và các tập quán gia đình truyền thống đã đang bị định hình lại với một số lý tưởng và tập quá gia đình cơ bản, dài hạn đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trách nhiệm của chính phủ đã đang được mở rộng và chuyển đổi đáng kể. Tầm ảnh hưởng của các nhà thờ Công giáo đã bị bác bỏ, trong khi ảnh hưởng của nghệ thuật, giải trí, và truyền thông tin tức đã đang bùng nổ. Như hàng triệu bậc cha mẹ đã phát hiện được trong thời đại dịch này, các trường học công đã đang trở thành các trại tuyên truyền hơn là những nơi dạy các kỹ năng sống cơ bản”.

Ông Barna cũng đã quan sát thấy “mâu thuẫn” thường xuyên giữa lời nói và hành vi của thế hệ Thiên niên kỷ. Ông nói: “Chẳng hạn, thế hệ Thiên niên kỷ đấu tranh cho khái niệm về bao dung các quan điểm khác nhau. Nhưng trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng cách hành xử của họ – chẳng hạn như khuyến khích trả đũa cách hành xử của người khác, hoặc kiểm duyệt các quan điểm và chính sách cụ thể – mâu thuẫn với việc họ luôn nói về sự khoan dung và đa dạng. Thực tế, thế hệ Thiên niên kỷ có số người cao gấp đôi những người ở độ tuổi cao hơn cho rằng người họ tôn trọng là những người có cùng quan điểm tôn giáo và chính trị với họ. Bằng chứng về thái độ và cách hành xử liên quan đến đa dạng niềm tin … cho thấy rằng họ [thế hệ Thiên niên kỷ] không phải là thế hệ bao dung như những gì họ tự vẽ hình ảnh và thúc đẩy quan điểm công chúng về họ”.

Bình luận về nghiên cứu của CRC, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Bill Donohue cho biết không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu “đã phát hiện rằng thế hệ thiên niên kỷ là nhóm tuổi có nhiều người nhất định nghĩa thành công là ‘hạnh phúc, tự do cá nhân và sinh đẻ không ràng buộc’”.

Như vậy, họ tin rằng phá thai là hoàn toàn tốt đẹp nếu nó được thực hiện ‘nhằm giảm sự không thoải mái về kinh tế cá nhân hoặc giảm sự khó chịu về cảm xúc’. Các cuộc khảo sát phát hiện rằng khuynh hướng chính trị của họ là tự do cấp tiến rõ ràng”, ông Donohue nói.

Ông Barna nói rằng cuộc kết quả khảo sát của CRC là lời cảnh tỉnh về thách thức đáng kể đối với tương lai của đức tin Công giáo tại Mỹ.

Nếu các nhà thờ, các mục sư, các trường dòng và các tín đồ Công giáo tin rằng đức tin Công giáo là quan trọng – không chỉ cho bản thân họ mà còn cho đất nước ta và xa hơn là cho cả thế giới – thì thời gian đang cạn dần để hành động quyết liệt và chiến lược về niềm tin đó trước khi những người vốn phản đối [đức tin đó] một cách kịch liệt có thể thành công trong việc phá hủy tự do và cơ hội bảo tồn con đường của Chúa”, ông Barna cảnh báo.

Ông Bill Donohue gọi thế giới quan của nhiều người thuộc thế hệ Thiên niên kỷ rõ ràng là “chủ nghĩa cá nhân cực đoan”. Ông đặt câu hỏi: “Xã hội có thể được kỳ vọng chăm sóc những người cần giúp đỡ như thế nào? Nếu đã bác bỏ hình mẫu Mẹ Teresa – đó là công việc của mỗi cá nhân hướng về những người nghèo khó – thì chỉ còn lại hai lựa chọn: không làm gì hoặc nhờ nhà nước cung cấp cho họ”.

Ông nói tiếp: “Đối với thế hệ thiên niên kỷ câu trả lời là ở vế sau: nhờ nhà nước cung cấp. Các cuộc khảo sát cho thấy rằng nhóm tuổi này là có nhiều người nhất muốn đấu tranh cho ‘những chính sách tài chính và xã hội’”.

Theo CRC, cuộc khảo sát được thực hiện trong tháng 2/2021 với 2.000 mẫu là những người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc. Sai số tối đa là +-2% và mức độ tin cậy là 95%.

Như Ngọc (Theo Breitbart News)

Xem thêm: