Theo Fox News, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên tại Hạ viện Hoa Kỳ đã lên kế hoạch bỏ một đoạn liên quan đến Chúa khỏi lời tuyên thệ của nhân chứng.

Fox News dẫn một dự thảo từ Ủy ban cho hay những chữ “xin Chúa giúp con” bị đặt trong ngoặc đỏ, tức là sẽ bị loại ra nếu bản dự thảo này được thông qua. Các thành viên Đảng Dân chủ muốn thay thế bằng “theo sự nghiêm minh của pháp luật” trong câu tuyên thệ.

Embed from Getty Images

2 lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Quốc hội: Chuck Schumer và Nancy Pelosi

Câu tuyên thệ khai chứng sẽ bị đổi thành: “Ông/bà có nghiêm trang thề hoặc khẳng định dưới sự nghiêm minh của pháp luật, rằng lời khai mà ông/bà sẽ đưa ra là sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật hay không?”

Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa nhận xét việc thay đổi này phản ánh xu thế dịch chuyển mạnh về cánh tả của Đảng Dân chủ.

Thật không thể tin được, nhưng không ngạc nhiên khi Đảng Dân chủ cố gắng loại bỏ Chúa ra khỏi thủ tục ủy ban tại một trong những hành động đầu tiên của họ khi chiếm đa số Hạ viện”, Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa Hà viện Liz Cheney nói với Fox News.

“Họ thực sự đã trở thành đảng của Karl Marx”.

Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên là Raul Grijalva, một thành viên Đảng Dân chủ. Ủy ban này dự định sẽ bỏ phiếu về quy định mới trong tuần này.

Trước đó, Đảng Dân chủ đã từng cố bỏ “Chúa” ra khỏi các văn kiện của mình. Năm 2012, một sự kiện gây ầm ĩ Hội nghị quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), khi mà lãnh đạo đảng này tìm cách đưa lại liên hệ với Chúa vào trong cương lĩnh Đảng, sau khi bị chỉ trích mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng hòa vì đã xóa bỏ các nội dung về “Chúa”. 

Phiên bỏ phiếu để đưa “Chúa” trở lại đã chứng kiến sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều đại diện trong Đảng Dân chủ. Nhiều người hét lên “không”, và chủ tịch phiên họp đã phải yêu cầu bỏ phiếu 3 lần trước khi kết luận “chấp thuận” trước sự la ó của nhiều người.

Cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 chứng kiến sự ra mắt của hàng loạt các thành viên Đảng Dân chủ mới với cương lĩnh xã hội chủ nghĩa. Alexandria Ocasia Cortez, thành viên chính thức của phong trào Xã hội chủ nghĩa Dân chủ nước Mỹ đã thắng một ghế vào Hạ viện.

Ngoài ra, dự thảo luật mới của Đảng Dân chủ còn có một đặc điểm thể hiện xu hướng của cánh tả tại Mỹ: xóa bỏ ranh giới giới tính giữa đàn ông và phụ nữ, cũng như sợ làm tổn thương những người tự nhận là thuộc các giới tính khác. Những từ như “ông ấy hay bà bấy” (his/her) sẽ được thay bằng một đại từ chung là “họ” (their), và những đoạn có nhắc tới “chairman” (chủ tịch, có từ man-đàn ông), sẽ chỉ còn là “chair”.

Đức Trí

Xem thêm: