Hôm 2/11, Quỹ Đài Loan vì Dân chủ (Taiwan Foundation for Democracy, TFD) đã công bố kết quả thăm dò mới về khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công quân sự thôn tính Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Quốc Chính (Nguồn: CNA Đài Loan).

Nguồn tin dẫn theo Truyền hình Đài Loan Tam Lập (SET News) cho biết, gần đây công luận Đài Loan đặc biệt chú ý trong tuyên bố của giới chức Đài Loan về khả năng tấn công quân sự của ĐCSTQ. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Quốc Chính cho biết “ĐCSTQ hiện có khả năng xâm lược Đài Loan, và sẽ tập trung toàn lực xâm lược Đài Loan vào năm 2025”, còn chuyên gia Chiu Tai-san phụ trách vấn đề ĐCSTQ của Đài Loan cũng dùng từ “bố cục chuẩn bị chiến tranh” để hình dung về tình thế mới giữa hai bờ…

Liên quan vấn đề này, hôm 2/11, Quỹ Đài Loan vì Dân chủ đã công bố cuộc thăm dò mới nhất về chủ đề “Dư luận tại Đài Loan trong cuộc khủng hoảng quân sự xuyên eo biển”. Theo đó, trong vấn đề “Do nhiều yếu tố khác nhau khiến chiến tranh hai bờ eo biển chỉ là sớm muộn, ĐCSTQ sẽ cho quân tấn công Đài Loan”, kết quả:

7% rất đồng ý;
21,1% tương đối đồng ý;
40,6% không đồng ý lắm;
23,7% hoàn toàn không đồng ý;
7,6% không có ý kiến ​​hoặc không biết.

Nói cách khác có khoảng 64,3% người Đài Loan không cảm giác về căng thẳng giữa hai bờ eo biển.

Nếu đối chiếu cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 11/2019 của Quỹ Đài Loan vì Dân chủ, cho thấy sự thay đổi lớn trong dân ý Đài Loan:

Số người đồng ý khả năng “ĐCSTQ tấn công Đài Loan chỉ là sớm muộn” tăng 12,1%;
Số người không đồng ý giảm 13,1%;
Số người hoàn toàn không đồng ý giảm 18,7%.

Phân tích theo độ tuổi cho thấy những người trẻ tuổi có xu hướng tán thành tuyên bố này hơn;

Nếu nhìn vào khuynh hướng của các đảng phái thì thứ tự tán đồng từ cao xuống thấp lần lượt là: Đảng Nhân dân, Quốc dân đảng, Đảng xây dựng nhà nước Đài Loan (Statebuilding Party), Đảng quyền lực mới (NPP), và Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP).

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề “Khả năng hỗ trợ quân sự từ Mỹ nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công quân sự Đài Loan lực”, kết quả cho thấy:

26,7% thừa nhận rất có khả năng;
38,3% cũng có khả năng;
17,1% không có nhiều khả năng;
11,4% hoàn toàn không có khả năng;
6,5% không biết, không bình luận hoặc từ chối trả lời.

Nói cách khác, có tới 65% tin rằng Mỹ có thể gửi quân đến hỗ trợ quốc phòng.

Nếu đối chiếu cuộc thăm dò tương tự vào tháng 4/2018, có thể thấy rằng dư luận Đài Loan đã thay đổi đáng kể về vấn đề này:

Số người Đài Loan tin rằng Mỹ có thể can thiệp tăng 18%,
Số người tin rằng không thể can thiệp đã giảm 12%.

Chuyên gia Dư Doanh Long (You Yinglong) của Đài Loan cho rằng nhận thức và phán đoán này là có căn cứ thực tế, vì trong hai năm qua quan hệ Mỹ – Trung Quốc căng thẳng và Mỹ khẳng định quyết tâm “gia cố vững vàng quan hệ Mỹ – Đài Loan”. Gần đây Tổng thống Biden thậm chí còn công khai tuyên bố rằng “quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan”.

Ngoài ra, thăm dò cũng điều tra vấn đề “Tương tự, nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm phạm Đài Loan bằng vũ lực, bạn có nghĩ rằng Nhật Bản có thể gửi quân đến hỗ trợ (phòng thủ) Đài Loan không?”, kết quả:

22.3% rất có khả năng,
35,7% có thể;
21,5% không nhiều khả năng;
13,7% hoàn toàn không có khả năng;
6,8% không biết, không có ý kiến ​​hoặc từ chối trả lời.

Nói cách khác khoảng 58% tin rằng sẽ có hỗ trợ quân sự từ Nhật Bản nếu Đài Loan bị ĐCSTQ xâm lược.

Thế Dân, Vision Times

Xem thêm: