Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), trong nửa đầu năm 2021, cựu Tổng thống Donald Trump đã huy động được khoảng 82 triệu USD thông qua hai ủy ban hành động chính trị.

Theo Politico, ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên huy động được hàng chục triệu USD cho hoạt động chính trị sau khi đã rời nhiệm sở. Càng đáng chú ý hơn, khi tất cả số tiền ông Trump huy động được trong 6 tháng qua đều đến khi đã bị Big Tech đình chỉ các tài khoản mạng xã hội.

Theo Axios, hai ủy ban Cứu nước Mỹ (Save America PAC) và Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại của ông Trump nửa năm qua đã huy động được khoảng 82 triệu USD từ 3,2 triệu người đóng góp. Tính trung bình mỗi nhà tài trợ đã ủng hộ ông Trump khoảng 25,63 USD.

Các ủy ban [của ông Trump] đang có quỹ tiền mặt khoảng 102 triệu USD”, theo Axios.

Theo Fox News, ban lãnh đạo Save America PAC đã tuyên bố rằng: “Số tiền huy động được này, cùng với sự ủng hộ to lớn bằng nhiều cách khác nhau, cho thấy rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump muốn ông tiếp tục cuộc chiến đấu vì Nghị trình Nước Mỹ Trên hết và vì sự thật của cuộc bầu cử 2020”.

Ông Trump vẫn chưa quyết định liệu có tái ứng cử tổng thống Mỹ năm 2024 hay không. Tuy nhiên, gần đây cựu tổng thống tiết lộ rằng lý do ông chưa tuyên bố tái tranh cử là vì các luật tài chính bầu cử đã lỗi thời.

Xuân Thành

Xem thêm: