Trong khi đang phải tranh đấu với Đảng Dân chủ để giải quyết các tranh chấp bầu cử, Tổng thống Mỹ Trump vẫn không ngừng tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hôm 12/11 TT.Trump đã ban hành lệnh hành pháp cấm các công ty và cá nhân Mỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến quân đội ĐCSTQ.

Tổng thống Mỹ Trump (Nguồn: Devi Bones/ Shutterstock).

Lệnh hành pháp cấm các công ty và cá nhân Mỹ đầu tư vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của ĐCSTQ

Sắc lệnh có nội dung: “Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ĐCSTQ) đang ngày càng sử dụng nhiều nguồn lực của Mỹ để huy động tài nguyên nhằm mục tiêu phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các tổ chức an ninh khác để tiếp tục khiến Trung Quốc (ĐCSTQ) trực tiếp đe dọa nước Mỹ và quân đội Mỹ ở nước ngoài, bao gồm thông qua việc phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hoạt động mạng độc hại chống lại Mỹ và nhân dân Mỹ.”

“Thông qua chiến lược quốc gia về hợp nhất quân sự – dân sự, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở rộng quy mô của công nghiệp quân sự bằng cách buộc các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc hỗ trợ các hoạt động quân sự và tình báo của họ.”

Lệnh hành pháp chỉ ra rằng, các công ty này bán chứng khoán thông qua các giao dịch công khai trong và ngoài nước Mỹ, vận động các tổ chức đầu tư tài chính Mỹ phát hành chứng khoán và thực hiện các hành động khác để gây quỹ. Qua thủ đoạn như vậy giúp ĐCSTQ lợi dụng các nhà đầu tư Mỹ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Đầu năm nay, chính phủ Mỹ đã liệt kê 31 công ty Trung Quốc là các công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội ĐCSTQ, bao gồm: Huawei, Hikvision, China Telecom, China Mobile, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (China Railway Construction Corporation Group), Tập đoàn Công nghiệp nặng Trung Quốc, Tập đoàn Điện tử Panda…

Lệnh hành pháp quy định rằng bắt đầu từ 9:30 sáng ngày 11/1/2021 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), chính phủ Mỹ cấm các công ty hoặc cá nhân bắt đầu mua hoặc đầu tư vào các quỹ thị trường mới nổi nằm trong loại hình doanh nghiệp công nghiệp quân sự Trung Quốc này; trước 11:59 tối ngày 11/11/2021 các nhà đầu tư sẽ phải rút mọi khoản đầu tư liên quan đến các chứng khoán Trung Quốc nêu trên.

Ủy quyền cho Bộ Quốc phòng thực hiện các hành động cần thiết

Đồng thời, ông Trump cũng gửi một lá thư thông báo cho Chủ tịch của cả hai viện Quốc hội Mỹ rằng ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của ĐCSTQ đối với sự phát triển của Mỹ và việc ĐCSTQ tiếp tục phát triển vũ khí quân sự đe dọa Mỹ. Thư được đính kèm lệnh hành chính nêu trên.

Trong lá thư ông Trump cũng đề cập rằng ông đã ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia và người đứng đầu các cơ quan và bộ phận hành chính khác đàm phán và thực hiện các hành động cần thiết, bao gồm việc ban hành các quy tắc và quy định phù hợp, và thực hiện “Luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế” (IEEPA) trao tất cả các quyền khác cho Tổng thống để thực hiện lệnh hành pháp. Đồng thời chỉ thị cho tất cả các cơ quan của Chính phủ Mỹ thực hiện mọi biện pháp thích hợp trong phạm vi quyền hạn của mình để thực hiện mệnh lệnh hành pháp này.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài một năm

Vào ngày 12/11, ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố trên trang web chính thức của Nhà Trắng về duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia trong một năm.

Tuyên bố nêu rõ nguồn gốc của tình trạng khẩn cấp quốc gia, “Ngày 14/11/1994, Tổng thống đã thông qua Sắc lệnh hành chính số 12938 để ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó với việc phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học, vũ khí đe dọa dị thường và bất thường (vũ khí hủy diệt hàng loạt) và phương tiện vận chuyển vũ khí đó gây đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ”.

“Ngày 28/7/1998, Tổng thống đã sửa đổi Sắc lệnh số 12938 theo Sắc lệnh số 13094 để nhằm có thể đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa của các hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn cầu.”

“Ngày 28/6/2005, Tổng thống đã dùng Sắc lệnh hành chính 13382 và sửa đổi thêm Sắc lệnh số 12938 để nâng cao khả năng của Mỹ trong việc chống lại các hoạt động phổ biến liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện vận chuyển chúng tiếp tục gây ra những mối đe dọa bất thường đối với đất nước, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Do đó, tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành trong Sắc lệnh hành chính 12938 liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện vận chuyển chúng phải được duy trì cho đến sau ngày 14/11/2020.”

Tiêu Nhiên

Xem thêm:

Donald Trump vẫn sẽ là người được Chúa xức dầu chọn làm Tổng thống

Chuyên gia: Bắc Kinh lợi dụng đại dịch để can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ