Chính sách mới nhằm loại bỏ các tầng lớp quan liêu giữa lãnh đạo Lầu Năm Góc và người đứng đầu Lực lượng Hoạt động Đặc biệt/Xung đột Cường độ Thấp.

Embed from Getty Images

Trong một thay đổi quan trọng đối với cơ cấu chỉ huy dân sự tại Lầu Năm Góc, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller thông báo hôm thứ 4 (18/11) rằng ban lãnh đạo dân sự của lực lượng hoạt động đặc biệt Hoa Kỳ sẽ báo cáo trực tiếp cho ông.

Ông Miller nói: “Tôi đã chỉ đạo ban lãnh đạo dân sự các hoạt động đặc biệt báo cáo cáo trực tiếp cho tôi thay vì thông qua các kênh quan liêu hiện nay. Bước đi lịch sử này … sẽ lần đầu tiên đưa Bộ tư lệnh Các hoạt động đặc biệt (Special Operations Command) ngang hàng với các cơ quan quân sự.”

Ông Miller, cựu lính Mũ Nồi Xanh từng tham gia vào nhiệm vụ bí mật tại Afghanistan ngay sau vụ tấn công ngày 11/9, đã thông báo chính sách mới khi ở Fort Bragg, North Carolina – ngôi nhà lịch sử của Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân.

Chính sách mới sẽ loại bỏ các tầng lớp quan liêu tồn tại giữa lãnh đạo Lầu Năm Góc và người đứng đầu Lực lượng Hoạt động Đặc biệt/Xung đột Cường độ thấp. Nó cũng cung cấp cho Bộ tư lệnh Các hoạt động Đặc biệt, đặt tại Tampa – Florida, một đường dây liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Miller, vốn xem Bộ tư lệnh Các hoạt động Đặc biệt Hoa Kỳ là “một báu vật quốc gia vô song trên thế giới”, cho biết động thái này là một “cải cách quan trọng”.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với Just the News rằng động thái mới này có khả năng liên quan đến việc cắt giảm sắp tới các lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan. Nó cũng ám chỉ các chỗ bế tắc quan liêu hiện thời trong Bộ Quốc phòng.

Quan chức này nói: “Việc cắt giảm các tầng lớp trung gian sẽ giúp ông Miller có cái nhìn trực tiếp về những gì đang diễn ra và về những người ông đang làm việc cùng.”

Gia Huy (theo Just The News)

Xem thêm: