Các nhân viên của phòng phiếu ở Michigan đã “giả mạo thông tin, thêm, bớt hoặc thay đổi bất hợp pháp trên các lá phiếu,” theo các cáo buộc trong đơn kiện mới nhất của luật sư Sidney Powell.

Embed from Getty Images

Luật sư Sidney Powell đang yêu cầu tòa án liên bang ở Detroit chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử của Michigan hoặc hủy bỏ toàn bộ cuộc bầu cử tại đây, cáo buộc rằng có những hành vi gian lận tràn lan của các nhân viên phòng phiếu ở Detroit và nhiều nơi khác nhằm làm sai lệch thông tin trên phiếu, đếm hai lần hoặc hủy bỏ các lá phiếu cho TT Trump.

“Nhân viên phòng phiếu đã giả mạo, thêm, xóa hoặc thay đổi bất hợp pháp thông tin trên lá phiếu, Hồ sơ cử tri đủ điều kiện và các Hồ sơ bỏ phiếu khác”, đơn kiện của bà Powell được đệ trình vào cuối ngày thứ Tư và được công khai trên  mạng vào Ngày Lễ Tạ ơn.

Vụ kiện nêu tên Thống đốc Gretchen Whitmer, Bộ trưởng Nội vụ Jocelyn Benson và Hội đồng kiểm phiếu của bang là các bị cáo, cáo buộc họ đã tạo ra một hệ thống bầu cử gian lận tràn lan, vi phạm Hiến pháp.

“Hành vi sai trái nghiêm trọng của Bị đơn bao gồm việc phớt lờ các quy định pháp luật liên quan đến các lá phiếu gửi qua thư – bao gồm quy định yêu cầu các lá phiếu gửi qua thư phải được đánh dấu vào hoặc trước Ngày bầu cử – và nghiêm trọng, ngăn cản những người theo dõi của Nguyên đơn quan sát việc nhận, xem xét, mở, và lập bảng các lá phiếu gửi qua thư,” đơn kiện viết.

Bà Powell đề nghị Toà yêu cầu bang Michigan chỉ được chứng nhận kết quả bầu cử sau khi có một cuộc điều tra toàn diện và sau khi toà án xét xử; phải kiểm lại phiếu; hoặc hủy bỏ cuộc bầu cử và tổ chức lại một cuộc bầu cử mới. 

Đơn kiện của bà Powell ở Michigan có một số yêu cầu tương tự như vụ kiện mà bà đã nộp cùng lúc ở Atlanta để thách thức kết quả bầu cử bang Georgia. Tuy vậy, ở Michigan, bà Powell đã đưa ra bằng chứng từ số lượng lớn các nhân chứng ở Hạt Wayne và thành phố Detroit đã chứng kiến hàng chục nghìn trường hợp bỏ phiếu bất thường.

Bà buộc tội rằng các quan chức của Detroit và Hạt Wayne đã có hành động “cho phép bỏ phiếu kép bất hợp pháp” (tức những người đã bỏ phiếu bằng lá phiếu vắng mặt nhưng vẫn trực tiếp đến bỏ phiếu một lần nữa), “kiểm các lá phiếu không hợp lệ nhiều lần”, “đếm các phiếu không có chữ ký”, “không so sánh khớp chữ ký” và “phiếu bầu không có dấu bưu điện.” 

Trong số các hành vi sai trái khác, bà cáo buộc các quan chức bầu cử Michigan đã:

  • “Thêm vào một cách gian lận ‘hàng chục nghìn’ phiếu bầu mới và / hoặc cử tri mới vào QVF (Hồ sơ cử tri đủ điều kiện) trong hai đợt riêng biệt vào ngày 4/1/2020, tất cả hoặc gần như tất cả đều là phiếu bầu cho Joe Biden;
  • “Giả mạo thông tin cử tri và gian lận cho thêm cử tri mới vào QVF, ví như: khi không tìm thấy tên cử tri, nhân viên bầu cử đã gán lá phiếu cho một tên ngẫu nhiên đã có trong QVF cho một người chưa bỏ phiếu;
  • “Thay đổi ngày trên các lá phiếu vắng mặt nhận được sau hạn chót của Ngày Bầu cử là 8 giờ tối;
  • “Chuyển đổi Phiếu bầu của TT Trump và các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác.”

Lê Vy (theo Just The News)

Xem thêm: