Hàng chục nhân vật bảo thủ có ảnh hưởng đang kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang “thực thi quyền lực của họ theo Hiến pháp” và bổ nhiệm các Đại cử tri mới sau khi kết luận rằng nhiều bằng chứng “cho thấy một cách áp đảo” các quan chức ở các bang chiến trường đã vi phạm Hiến pháp.

Embed from Getty Images

Bức thư nói rằng “không có nghi ngờ gì” việc Tổng thống Trump mới là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, còn Joe Biden không phải là tổng thống đắc cử, mặc dù phương tiện truyền thông chính thống đã sử dụng sớm danh hiệu này.

Những người ký tên nói rằng bằng chứng “cho thấy nhiều quan chức ở các bang chiến trường quan trọng… đã vi phạm Hiến pháp, luật tiểu bang và liên bang trong việc thay đổi các quy tắc bỏ phiếu qua thư dẫn đến chứng nhận chiến thắng cho Biden một cách bất hợp pháp và không hợp lệ.”

Do đó, các cơ quan lập pháp tiểu bang ở các bang chiến trường quan trọng như Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Arizona và Nevada nên “thực hiện quyền của họ theo Hiến pháp và chỉ định những người trong sạch của các đại cử tri đến Đại cử tri đoàn để ủng hộ Tổng thống Trump,” bức thư nói.

“Tương tự như vậy, cả Hạ viện và Thượng viện chỉ nên chấp nhận những nhóm cử tri đoàn trong sạch này; phản đối và từ chối bất kỳ nhóm cạnh tranh nào ủng hộ cựu Phó Tổng thống Biden từ các bang này”, bức thư viết, nói thêm rằng các nhà lãnh đạo và nhóm bảo thủ nên “bắt đầu vận động và liên hệ ngay lập tức với các nhà lập pháp bang của họ, cũng như các đại diện của họ tại Hạ viện và Thượng viện, để yêu cầu bổ nhiệm các Đại cử tri trong sạch theo cách thức được quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ.”

Hàng chục người bảo thủ đã ký vào lá thư, bao gồm Thomas Fitton, chủ tịch của Tổ chức Theo dõi Tư pháp; L. Brent Bozell, III, người sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông; Jim DeMint, chủ tịch Viện Đối tác Bảo thủ; David N. Bossie, chủ tịch của Citizens United; Alfred S. Regnery, chủ tịch Dự án Hành động Bảo thủ và chủ tịch Nhà xuất bản Sách Cộng hòa; Kenneth Blackwell, chủ tịch Quốc hội Lập hiến; Mary Vought, giám đốc điều hành của Viện Bảo thủ Thượng viện; Jenny Beth Martin, chủ tịch Quỹ Công dân yêu nước của Đảng trà; và nhiều người khác.

Bức thư được đưa ra trùng hợp với vụ kiện của Texas chống lại Georgia, Michigan, Pennsylvania và Michigan lên Tòa án Tối cao trong tuần này. Đơn kiện cho rằng các bang “đã vi phạm Điều khoản về cử tri của Hiến pháp vì họ đã thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc thông qua các hành động hành pháp, nhưng không thông qua các cơ quan lập pháp của bang”.

Tuy vậy, vào tối 11/12 giờ Mỹ, Tòa án Tối cao đã bác đơn của Texas, cho rằng bang này không có đủ tư cách nguyên đơn.

Lê Vy (theo Breitbart News)