Hôm thứ Năm (19/6), Quốc hội Úc đã chính thức bỏ phiếu thông qua gói giảm thuế thu nhập cá nhân 144 tỷ USD do chính phủ của Thủ tướng Turnbull đề xuất, theo Epoch Times.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Úc Turnbull  phát biểu tại Quốc hội.

Gói giảm thuế thu nhập của chính phủ Liên minh trung hữu của Thủ tướng Turnbull đã bị Đảng Lao động phản đối một phần, nhưng nhờ có sự ủng hộ của các đảng Một Quốc gia và Liên minh Trung tâm nên gói giảm thuế này vẫn được Quốc hội thông qua.

Phát biểu trước Quốc hội Úc hôm thứ Năm (19/6), Thủ tướng Turnbull đã gọi những thay đổi này là “cải cách thuế thu nhập cá nhân toàn diện nhất trong một thế hệ”.

Hôm nay chúng ta đã chứng kiến thắng lợi lớn lao cho những gia đình Úc làm việc chăm chỉ. Họ sẽ có thể giữ lại nhiều hơn khoản tiền mà họ kiếm được”, ông Turnbull nói.

Thủ tướng Úc nhấn mạnh thêm: “Đó là tiền của họ. Họ đã kiếm ra nó. Và chúng ta không nên lấy nó nhiều hơn khoản mà Chính phủ cần để chi trả cho các dịch vụ thiết yếu mà người Úc phụ thuộc”.

Chính phủ Úc cho biết gói cắt giảm thuế thu nhập hàng trăm tỷ USD là một kế hoạch giảm thuế ba giai đoạn, trong vòng 7 năm, được thực hiện ngay trong kế hoạch ngân sách 2018-2019.

Giai đoạn một của gói giảm thuế sẽ cung cấp cho người có thu nhập thấp và trung bình một khoản hoàn thuế mới bắt đầu ngày 1/7.

Những người có thu nhập 37.000 USD/năm sẽ nhận khoản hoàn thuế tối đa 200 USD, trong khi những người nộp thuế có thu nhập từ 37.000 USD tới 90.000 USD được hưởng mức hoàn thuế tối đa là 530 USD. Mọi người có thể yêu cầu hoàn thuế này cho tới năm thu nhập 2021-2022.

Khoản hoàn thuế này là nằm ngoài các khoản hoàn thuế hiện tại cho người nộp thuế nhu nhập thấp và khoản hoàn thuế sẽ được trả như một khoản thanh toán một lần sau khi khai thuế. Theo đó, khoản hoàn thuế này sẽ bắt đầu được thanh toán từ giữa năm 2019 trở đi sau khi mọi người nộp tờ khai thuế 2018-2019.

Giai đoạn hai của kế hoạch, cũng bắt đầu từ 1/7, sẽ cung cấp trợ cấp cho những người bị chuyển sang khung thuế cao hơn do thu nhập tăng lên, hướng tới người Úc thu nhập trung bình trong khoảng từ 37.000 USD tới 120.000 USD.

Ngưỡng cao nhất cho khung thuế 19% sẽ tăng từ thu nhập 37.000 USD lên 41.000 USD, sẽ tạo ra mức giảm thuế 540 USD/ người/ năm.

Khung thuế 32,5% cũng sẽ được mở rộng, tăng ngưỡng cao nhất từ thu nhập 87.000 USD lên 90.000 USD. Điều này giúp tiết kiệm khoảng 135 USD/ người/ năm cho khoảng 3 triệu người Úc đang nằm trong khung thuế này.

Bốn năm tiếp theo, các thay đổi thêm với mục tiêu làm phẳng các khung thuế sẽ có hiệu lực.

Từ tháng 7/2022, ngưỡng cao nhất cho khung thuế 32,5% sẽ tiếp tục tăng từ thu nhập 90.000 USD lên 120.000 USD, giúp tạo được mức giảm thuế 1.350 USD/ người/ năm.

Hai năm sau đó, khung thuế 37% sẽ được xóa bỏ hoàn toàn khi ngưỡng cao nhất cho khung thuế 32,5% sẽ tăng lên mức thu nhập 200.000 USD. Động thái này có nghĩa sẽ cho phép người Úc có mức thu nhập trong khoảng từ 41.000 USD tới 200.000 USD sẽ chi trả cùng mức khung thuế thu nhập. Theo NewsCorp, hiện tại 94% người Úc có thu nhập trong mức này và bây giờ 63% người nộp thuế tại Úc đang ở khung thuế 32,5%.

Theo hãng tin ABC, Đảng Lao động đã cam kết sẽ xóa bỏ gần hết gói giảm thuế của Liên minh cách hữu trừ giai đoạn một, nếu họ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Đảng cánh tả này cho rằng gói giảm thuế là quá hào phóng cho những người thu nhập cao.

Tại thời điểm chất vấn tại Quốc hội hôm thứ Năm (19/6), Thủ tướng Turnbull nói: “Kế hoạch của chúng tôi không nhằm tạo ra những người chiến thắng và những kẻ thua cuộc. [Gói giảm thuế] không phải được thiết kế ra để khiến người Úc đấu tranh với nhau”.

Đây là kế hoạch mà tất cả người Úc cùng chia sẻ và cùng hưởng lợi. Đó là kế hoạch mà tất cả người lao động Úc chiến thắng. Thu nhập của bạn là tiền của bạn. Bạn kiếm ra nó. Bạn xứng đáng được giữ khoản tiền mà bạn kiếm được nhiều hơn”, ông Turnbull nói thêm.

Thủ tướng Úc, theo đường lối bảo thủ cánh hữu, nhấn mạnh: “Đó là công bằng, đó là phần thưởng và khuyến khích doanh nghiệp, nó tạo động lực và cho phép khát vọng. Đó là tất cả ý nghĩa của gói giảm thuế này”.

Xuân Thành

Xem thêm: