Tổng nguồn vốn huy động gần 70.000 tỷ đồng được chi dùng xây dựng hệ thống công trình thủy lợi vừa và lớn, hồ chứa nước, đập dâng, trạm bơm…

Sapa
Một ngôi làng ở miền núi Sapa, Việt Nam. (Ảnh: Marta R. Salvago/Shutterstock)

Ngày 10/8, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết tính đến hiện tại, cả nước có 86,3% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 24,9% so với năm 2015 và tăng 77,7% so với năm 2011.

Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ số xã đã đạt tiêu chí này cao nhất (99,3%), tiếp đến là vùng Đông Nam Bộ, thấp nhất là các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (74,9%). 19 tỉnh hoàn thành 100% xã đạt tiêu chí thủy lợi.

Báo cáo cho hay trên 7,2 triệu ha diện tích gieo trồng lúa và trên 1,65 triệu ha diện tích cây trồng cạn được đảm bảo thủy lợi, 80% diện tích được tưới tiêu nước chủ động…

Ngoài các hệ thống công trình thủy lợi vừa và lớn, cả nước có gần 4.000 hồ chứa nước nhỏ có dung tích từ 50.000÷500.000m3; 15.900 đập dâng kiên cố (chiều cao nhỏ hơn 10 m); 16.000 đập tạm; gần 10.000 trạm bơm có tổng lưu lượng từ 1.000÷3.600m3/h; 174.000 km kênh mương cấp 3 và nội đồng; trạm bơm có tổng lưu lượng nhỏ hơn 1.000m3/h và các công trình trên kênh khác.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình hoàn thành tiêu chí thủy lợi là 69.173 tỷ đồng, chủ yếu là vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, dự án khác.

Bộ NN-PTNT cho hay mục tiêu từ năm 2021 đến 2025, mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí thủy lợi; trên cả nước, 95% số xã đạt tiêu chí về thủy lợi.

Theo Quyết định 1980/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, tiêu chí về thủy lợi gồm các yêu cầu như sau:

– Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% tr lên.

– Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: